بایگانی بخش امور آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ -

فرم های مربوط به پایان نامه

فرم پایان نامه را اینجا ببینید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ -

برنامه درسی نیمسال دوم ۹۸-۹۹

برنامه درسی نیمسال دوم ۹۸-۹۹ اعلام شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

فرم های مربوط به امور فراغت از تحصیل

فرم های فراغت از تحصیل

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

اعلام عناوین پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه اولویت های پژوهشی خود برای فراگیران دوره های توانمندسازی اعلام کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ -

ثبت نام و انتخاب واحد از طریق سیستم سیپاد

فراگیران ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از طریق سیستم سیپاد ثبت نام و انتخاب واحد کنند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ -

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷

 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ -

برنامه های کلاسی سایر ورودی ها

برنامه های کلاسی ترم جدید دوره های توانمندسازی مرکز آموزش ضمن خدمت اعلام شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ -

برنامه های کلاسی ورودی های مهرماه ۹۷ (نیمسال اول ۹۸-۹۷ )

برنامه های کلاسی ورودی های نیمسال اول سال تحصیلی۹۸-۹۷ اعلام شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ -

برنامه های کلاسی نیمسال اول ۹۸-۹۷

برنامه کلاسی دوره های توانمندسازی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

سرفصل دروس

سرفصل دروس منتشرشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه کلاسی دوره های توانمندسازی سطح ارشد مرکز

برنامه کلاسی منتشر شد.