بایگانی بخش درباره مرکز

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

تماس با ما

راه ارتباطی با مرکز آموزش ضمن خدمت

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

اسامی سرپرستان کارگروه های آموزشی مرکر

اسامی سرپرستان کارگروه های آموزشی مرکر اعلام شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

معرفی مرکز

به اطلاع کلیه کارکنان محترم دانشگاه که متقاضی شرکت در دوره های توانمندسازی آموزشی این مرکز می باشند می رساند که مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران صرفا پاسخگوی برنامه ریزی اجرای فرآیندها و ارایه خدمات آموزشی مربوط به دوره های توانمندسازی تعریف شده است؛ لذا همکاران محترم چنانچه سوالاتی در زمینه نحوه ارتقای شغلی پس از اخذ گواهینامه پایان دوره، انطباق رسته شغلی خود با نوع و سطح دوره های آموزشی گذرانده شده و یا چگونگی اعمال گواهینامه پایان دوره در حکم استخدامی خود دارند، خواهشمند است به مدیریت محترم توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه مراجعه نمایند. این مرکز مسئولیتی در خصوص اجرا موارد اداری و کارگزینی و مدیریت نیروی انسانی به عهده نخواهد داشت.