بایگانی بخش پیوند ها

img_yw_news
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ -

بخشنامه

بنابر درخواست مراکز تابعه جهت تسریع در فرآیند واگذاری بخشنامه ای تنظیم و به شرح ذیل اعلام می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ -

فرآیند برون سپاری

فرآیند برون سپاری