بایگانی بخش آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان رازی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان رازی  

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان فارابی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان فارابی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال 1398، مرکز طبی کودکان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال 1398،  مرکز طبی کودکان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398، بیمارستان بهرامی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398،  بیمارستان بهرامی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398،  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، آبان ماه سال 1398، بیمارستان سینا

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، آبان ماه سال 1398،  بیمارستان سینا

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مهر ماه سال 1398، بیمارستان ضیائیان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مهر ماه سال 1398،  بیمارستان ضیائیان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی یاس

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی یاس

img_yw_news
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی امیراعلم  

img_yw_news
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مرداد ماه سال 1398، بیمارستان بهارلو

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مرداد ماه سال 1398، بیمارستان بهارلو

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه اعضاء کمیته نظارت در سال 1398

جلسه اعضاء کمیته نظارت در سال 1398

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت دی ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید کارشناسان کمیته نظارت دی  ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان ماه سال 1397، بیمارستان جامع بانوان آرش

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان  ماه سال 1397، بیمارستان جامع بانوان آرش  

img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان ماه سال 1397، بیمارستان سینا

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان  ماه سال 1397، بیمارستان سینا  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

بازدید کارشناسان کمیته نظارت مورخ 97/07/10 سال 1397، بیمارستان ضیائیان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت مورخ 97/07/10 ،  بیمارستان ضیائیان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ -

بازدید تیم نظارت مورخ 97/6/20 ، مرکز طبی کودکان

بازدید تیم نظارت مورخ 97/6/20  ، مرکز طبی کودکان

img_yw_news
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ -

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، بیمارستان بهرامی

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، بیمارستان بهرامی

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امیراعلم

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ -

بازدید تیم نظارت تیرماه سال 1397، بیمارستان شریعتی

بازدید تیم نظارت تیرماه سال 1397، بیمارستان شریعتی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان رازی

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان رازی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان روزبه

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان روزبه 

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اولین جلسه بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان بهارلو

اولین جلسه بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان بهارلو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

اولین جلسه اعضاء کمیته نظارت در سال 1397

 جلسه اعضاء کمیته نظارت بر واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی در سال 1397

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه دوره ای اعضاء کمیته نظارت

جلسه دوره ای اعضاء کمیته نظارت

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ -

آخرین بازدید کمیته نظارت سال 1396 از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

آخرین بازدید کمیته نظارت سال 1396 از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مورخ 1396/11/24

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

بخشنامه

بنابر درخواست مراکز تابعه جهت تسریع در فرآیند واگذاری بخشنامه ای تنظیم و به شرح ذیل اعلام می گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

انتصاب اعضاء کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده

انتصاب اعضاء کمیته نظارت  با عنوان «عضو کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده» به مدت یکسال جهت بازدید های  سالانه  از بخش های برون سپاری شده واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی اعلام می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

دهمین بازدید سال 1396 بیمارستان سینا

دهمین بازدید سال 1396 بیمارستان سینا مورخ 96/11/3

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

نهمین بازدید سال 1396 بیمارستان بهرامی

نهمین بازدید سال 1396 بیمارستان بهرامی مورخ 1396/10/19  

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

هشتمین بازدید سال 1396 بیمارستان جامع بانوان آرش

هشتمین بازدید سال 1396 بیمارستان جامع بانوان آرش مورخ 1396/09/28

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ -

سومین جلسه کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده مورخ 96/09/20

جلسه کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

هفتمین بازدید در سال1396 از مرکز طبی کودکان

هفتمین بازدید در سال 1396  از مرکز طبی کودکان  در تاریخ 96/08/23

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

ششمین بازدید در سال1396 از بیمارستان بهارلو

ششمین بازدید در سال 1396 از بیمارستان بهارلو در تاریخ های 25 و 96/07/26  

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری دومین جلسه اعضاء کمیته نظارت

برگزاری دومین جلسه اعضاء کمیته نظارت  

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

پنجمین بازدید در سال 96 از بیمارستان امیراعلم

پنجمین بازدید در سال 96 از بیمارستان امیراعلم مورخ 96/6/28  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

چهارمین بازدید در سال 96 از بیمارستان ضیائیان

چهارمین بازدید در سال 96 از بیمارستان ضیائیان مورخ3و05/04/ 96

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه مورخ 1396/04/13

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

دومین بازدید نظارتی در سال 96 از بیمارستان رازی

دومین  بازدید نظارتی  در سال 96 از بیمارستان رازی مورخ 1396/04/13

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

اولین بازدید در سال96 از بیمارستان شریعتی

اولین بازدید در سال 96 از بیمارستان شریعتی مورخ 1396/02/26                                                         

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت

برگزاری اولین  جلسه کمیته نظارت 1396/02/10