بایگانی بخش فرمها

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -

فرم های خلاصه اطلاعات پرسنلی جدید. ارتقاء طبقه شغلی و.......

فرم های خلاصه اطلاعات پرسنلی جدید. 

img_yw_news
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ -

فرمهای ارزشیابی