بایگانی بخش اخبار ورزشی (ویژه کارکنان ستاد مرکزی)

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ -

افتتاح سالن ورزشی معاونت غذا و دارو

افتتاح سالن ورزشی واقع در معاونت غذا و دارو به منظور انجام فعالیتهای ورزشی به همراه برنامه سالن مورد استفاده...

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ -

اجاره سالنهای ورزشی