بایگانی بخش مراکز درمانی (ویژه کارکنان)

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ -

انعقاد تفاهم نامه با مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر سلمانیان

برخورداری از خدمات دندانپزشکی ویژه کلیه همکاران محترم دانشگاه با تخفیف ۱۰%

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ -

اتاق معاینه

img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ -

کلینیک کارکنان دانشکده پزشکی

ارائه خدمات پزشکی در کلینیک دانشکده پزشکی ویژه همکاران محترم