بایگانی بخش تدارکات الکترونیک

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ -

بخشنامه فرآیندهای انجام معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک

نظر به الزام انجام خریدهای  بالای 10 درصد حد نصاب معاملات کوچک ....

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ -

تدارکات الکترونیک

تدارکات الکترونیک چیست؟