بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ -

فوری - قابل توجه کارکنان انتقالی(ورودی به دانشگاه و خروجی از دانشگاه)

با توجه به باز شدن سامانه سازمان برنامه و بودجه برای ثبت اطلاعات کارکنان انتقالی لازم است....

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

تاریخ برگزاری جلسات نهایی سازی تفاهم نامه سال ۱۴۰۰ با واحد ها

تاریخ برگزاری جلسات نهایی سازی تفاهم نامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۰ دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۰ دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و ....

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ -

اطلاعیه

موافقتنامه اعتبارات ردیفهای ابلاغی سال ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ -

اطلاعیه

موافقتنامه اعتبارات ردیفهای ابلاغی

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ -

اطلاعیه

موافقنامه اعتبارات ردیفهای ابلغی سال 1398

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و برخی از مدیران این حوزه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و تنضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و برخی از مدیران این حوزه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و برخی از مدیران این حوزه.....

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و برخی از مدیران این حوزه.....

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

تکمیل فرم دیون در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

واحدهای تابعه دانشگاه خواهشمند است دیون مربوط به سنوات قبل که در مرحله اول به این مدیریت اعلام نشده است....  

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

دیون اعلام نشده در مرحله اول (آنی-فوری)

روسای محترم حسابداری واحدهای تابعه دانشگاه خواهشمند است دیون مربوط به سنوات قبل که در مرحله اول به این مدیریت اعلام نشده است....  

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

تکمیل فرم دیون در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

واحد های تابعه دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای تامین منابع نسبت به تکمیل فرم دیون...

img_yw_news
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ -

ابلاغ تفاهم نامه های عملیاتی سال 1398

تفاهم نامه های عملیاتی سال 1398 ......

img_yw_news
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ -

ابلاغ تفاهم نامه عملیاتی سال 1398

تفاهم نامه عملیاتی سال 1398 ......

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

جلسات بررسی و نهایی سازی تفاهم نامه های بخش بهداشت درمان

جلسات بررسی و نهایی سازی تفاهم نامه های سال 98 بخش بهداشت درمان دانشگاه از روز سه شنبه مورخ...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

جلسات بررسی و نهایی سازی تفاهم نامه های بخش بهداشت درمان

جلسات بررسی و نهایی سازی تفاهم نامه های سال 98 بخش بهداشت درمان دانشگاه از روز سه شنبه مورخ...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسات بررسی و نهایی سازی تفاهم نامه های بخش آموزش

جلسات بررسی و نهایی سازی تفاهم نامه های سال 98 بخش آموزش دانشگاه از روز یکشنبه مورخ...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

ابلاغ دستورالعمل اجرایی بودجه سال98 دانشگاه

دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 98 دانشگاه طی نامه شماره...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

ابلاغ دستورالعمل اجرایی بودجه سال98 دانشگاه

دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 98 دانشگاه طی نامه شماره...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکردی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

جلسات آموزشی نحوه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکرد با بخشهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در تاریخهای...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکردی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

جلسات آموزشی نحوه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکرد با بخشهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در تاریخهای22 و 25 خرداد ماه سال جاری...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکردی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

جلسات آموزشی نحوه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکرد با بخشهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در تاریخ های...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکردی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

جلسات آموزشی نحوه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکرد با بخشهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در تاریخ های...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکردی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

جلسات آموزشی نحوه مبادله تفاهم نامه مدیریت عملکرد با بخشهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی در تاریخهای...

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور آموزش نحوه تکمیل فرم 8 تفاهم نامه ....

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

جلسه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور آموزش نحوه تکمیل فرم 8 تفاهم نامه ....

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری دومین جلسه تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1398 دانشگاه

دومین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1398 دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 1398/2/17.....

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1398 دانشگاه

 اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1398 دانشگاه در روز سه شنبه ......

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه در دانشگاه

برگزاری اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه در دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه در دانشگاه

برگزاری اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه در دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1398 دانشگاه

برگزاری اولین جلسه تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1398 دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه طراحی ساب سیستم بودجه در سیستم نجات 2

برگزاری اولین جلسه طراحی ساب سیستم بودجه در روز چهار شنبه مورخ 98/1/21 در دفتر این مدیریت ...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

اعلام دیون پرسنلی ثبت و رسیدگی شده اعلام نشده

روسای محترم حسابداری واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت اعلام دیون پرسنلی ثبت و رسیدگی شده در سیستم حسابداری تعهدی که در گزارش شش ماهه اول به این مدیریت اعلام نشده است ....

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

پایش تفاهم نامه عملیاتی سال 1397 بیمارستان های محب یاس، جامع زنان آرش و ضیائیان

پایش تفاهم نامه عملیاتی سال 1397 بیمارستان های محب یاس، جامع زنان آرش و ضیائیان به ترتیب در تاریخ های سوم، چهارم و نهم دی ماه سال جاری

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

پایش تفاهم نامه عملیاتی سال 1397 بیمارستان های یاس، آرش و ضیائیان

پایش تفاهم نامه عملیاتی سال 1397 بیمارستان های یاس در تاریخ ، جامع زنان آرش  و ضیائیان  به ترتیب در تاریخ های سوم، چهارم و نهم دی ماه سال جاری

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

پایش تفاهم نامه عملیاتی سال 1397 بیمارستان های یاس، آرش و ضیائیان

پایش تفاهم نامه عملیاتی سال 1397 بیمارستان های یاس در تاریخ ، جامع زنان آرش  و ضیائیان  به ترتیب در تاریخ های سوم، چهارم و نهم دی ماه سال جاری

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

ثبت دیون شناسایی و رسیدگی شده در سایت بودجه

رؤسای محترم حسابداری واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به ثبت دیون شناسایی و رسیدگی شده در سیستم حسابداری تعهدی ...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه بودجه ریزی عملیاتی

 جلسه بررسی وضعت فرم 8 تفاهم نامه (بودجه ریزی عملیاتی) با حضور مدیران، رؤسای واحد حسابداری و مسؤلین  واحد درآمد در محل سالن G6 ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اولین کارگاه آموزشی بودجه ریزی بر مبنای صفر

اولین کارگاه آموزشی بودجه ریزی بر مبنای صفر در راستای دستیابی به هزینه تمام شده بخش بهداشت روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه سال جاری در محل ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تفاهم نامه عملیاتی سال 97 بخش آموزش

تفاهم نامه عملیاتی سال 97 واحد های تابعه بخش آموزش دانشگاه جهت بررسی ارسال گردید. (جدول زمان بندی تفاهم نامه ها) دریافت

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دومین کارگاه آموزشی بودجه ریزی بر مبنای صفر

 دومین کارگاه آموزشی بودجه ریزی بر مبنای صفر در راستای دستیابی به هزینه تمام شده بخش بهداشت روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری در محل ستاد مرکزی دانشگاه برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ -

تهیه بودجه تفصیلی سال 1397 دانشگاه

بودجه تفصیلی سال 1397 دانشگاه به شیوه جدید و مبتنی بر بخشنامه شماره 100/1297 مورخ 1396/11/25 وزارت متبوع تهیه و تنظیم شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

تکمیل فرم ثبت دیون برای دیون شناسایی شده قبل از سال96 در سامانه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

دیون  شناسائی و رسیدگی شده در سیستم حسابداری تعهدی تا تاریخ پایان آبان ماه 96

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه آموزشی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با ناجا

نشست مشترک انتقال تجربیات مرکز بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با کارشناسان نیروی انتظامی ( ناجا ) روز یکشنه 12 آذر ماه 96 از ساعت 9 تا 14 در محل سالن جلسات طبقه پنجم  برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه

اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه در جلسه هیئت امنا که در روز سه شنبه 10 مرداد ماه 96 برگزار شد، بررسی و به تصویب رسید.

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل اجرایی بودجه

دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1396 دانشگاه جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

تدوین دستورالعمل اجرائی بودجه و انضباط مالی سال 96 دانشگاه

جلسه بررسی پیش نویس «دستورالعمل اجرائی بودجه و انضباط مالی سال 96 دانشگاه» با حضور مدیران محترم حوزه معاونت توسعه روز یکشنبه 3/2/96  برگزار می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ -

فوری-ثبت دیون در سامانه مدیریت برنامه ریزی بودجه

بیمارستانها، شبکه های بهداشتی درمانی و معاونتهای محترم دانشگاه، بمنظور بررسی و برنامه ریزی تامین منابع ،دیون  شناسائی و رسیدگی شده در سیستم حسابداری تعهدی را در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ، بودجه و پایش عملکرد ( بخش خدمات پایگاه -فرمها-  فرم ثبت دیون ) ،حداکثرتا روز چهارشنبه مورخ 26/12/1394 ثبت نمایند.

img_yw_news
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ -

شناسائی و ثبت دیون

فوری - با توجه به تماسهای متعدد در خصوص وضعیت پرداخت دیون شناسائی و رسیدگی شده در سیستم حسابداری باطلاع می رساند در صورت تامین منابع  تخصیصهای لازم صادر می شود لذا نیاز به پیگیری تلفنی یا کتبی وجود ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ -

پایش حضوری دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توان بخشی

پایش حضوری  عملکرد 5 ماهه اول پروژه ها و اقدامات  اصلاحی برنامه های عملیاتی سال 94مدیریتهای حوزه معاونت توسعه و منابع  دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی  توسط تیمهای پایش روز چهارشنبه 8 مهر ماه انجام شد.( گالری تصاویر در ادامه مطلب )

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ -

لایحه بودجه سال 95

بخشنامه  و ضوابط مالی ناظر بر تهیه لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ابلاغ شد.کلیه سازمانها ودانشگاههای علوم پزشکی فرصت دارند تا 25 مهر ماه نسبت به ارائه لایحه بودجه پیشنهادی خود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع اقدام نمایند

img_yw_news
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ -

ارائه گزارش دیون شناسائی شده

فوری : کلیه روسای محترم حسابداری نسبت به ثبت اطلاعات دیون شناسائی و رسیدگی شده  از تاریخ 2تا 10 شهریور ماه درسایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ، بودجه و پایش عملکرد اقدام نمایند.

img_yw_news
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ -

تبریک روز پزشک

 ولادت حکیم ابن سینا و روز پزشک گرامی باد.اول شهریور ، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد ،مبارک باد  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ -

تمدید مهلت خود ارزیابی

فوری-  مهلت ثبت امتیاز خود ارزیابی تا روز سه شنبه 30 تیر ماه تمدید گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ -

ثبت امتیاز خود ارزیابی

فوری - سامانه ارزیابی عملکرد از تاریخ اول تا بیستم تیرماه برای ثبت امتیاز خود ارزیابی در دانشکده ها - بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی قابل دسترسی می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاسهای آموزشی ارزیابی عملکرد

کلاسهای آموزشی چگونگی تکمیل چک لیستهای برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع برای سنجش فعالیتهای سال 93حوزه های اداری ، مالی ، حقوقی ، فنی ، تجهیزات پزشکی ، توسعه سازمان و سرمایه انسانی ، نظارت و توسعه امور عمومی  ، بودجه و امور مالی بیمارستانها ، دانشکده ها و شبکه های بهداشتی درمانی از تاریخ 24  لغایت 27 خردادماه در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ -

ابلاغ شیوه نامه حمایت از پروژه های تولید و خلق ثروت مبتنی بر دانش

شیوه نامه حمایت از پروژه های تولید و خلق ثروت  در  چهل و یکمین نشست  هیئت امناء دانشگاه ( 7/11/93) تصویب  و طی نامه شماره 277/د/94 مورخ 18/2/94 رئیس محترم دانشگاه جهت اجرا ابلاغ گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ -

تدوین برنامه عملیاتی سال 94 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

برنامه های عملیاتی سال 94 مدیریتهای حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع در جلسه روز سه شنبه 19 اسفند ماه 93 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نسبت به بازبینی برنامه ها و تدوین اهداف قابل سنجش برای  هر برنامه اقدام و حداکثر تا روز شنبه 22  اسفند برنامه هابه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی تحویل شود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ -

5جمادی الاول ولادت حضرت زینب (س)

«خجسته میلاد با سعادت حضرت زینب ( س) و روز پرستار مبارکباد»

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ -

پیشنهاد برنامه عملیاتی سال 94

قابل توجه کارشناسان محترم حوزه ستادی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع پیرو نامه شماره  17054/110/د/93مورخ 28/11/93  معاون محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ، لطفاٌ تا روز چهارشنبه 29 بهمن ماه فقط یک یا دو برنامه جدید یا توسعه ای پیشنهادی آن مدیریت را بر اساس مستندات پیوست نامه حصوصاٌ مندرجات « اصلاحات نظام اداری » مرتبط با حیطه کاری هر مدیریت در فرم مربوطه واردنمایند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ -

ثبت دیون

آنی - فوری روسای محترم حسابداری کلیه واحدهای تابعه دانشگاه تا روز شنبه 2اسفند ماه سالجاری فرصت دارند ، دیون شناسائی و رسیدگی شده در سیستم حسابداری تعهدی را در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ، بودجه و پایش عملکرد ثبت نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳ -

ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1394

بخشنامه  بودجه سال 1394 کل کشور ابلاغ گردید. بر اساس برنامه زمانبندی لایحه بودجه سال 94 دانشگاه باید تا تاریخ 27مهر ماه سالجاری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ -

ثبت دیون در این سایت

فوری- روسای محترم حسابداری واحدهای تابعه از اول تا دهم شهریور ماه فرصت دارند با نام کاربری و رمز عبور آن واحد اطلاعات مربوط به تعهدات شناسائی و ثبت شده در5ماهه اول سال 93 در  سیستم حسابداری را بصورت تجمیعی در فرم گزارش دیون و در ستونهای مربوطه ،در این سایت وارد نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه کمیته اجرائی برنامه ارزیابی عملکرد

جلسه کمیته اجرائی برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع روز سه شنبه 24تیر ماه سالجاری از ساعت 14 الی 16:30 برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه نتایج ارزیابی عملکرد سال 92 در خصوص چگونگی تدوین برنامه های عملیاتی برای بهبود وضعیت واحدهائیکه در برخی از شاخصها  حد نصاب  امتیازات را بدست نیاورده اند ، همچنین د رخصوص تاریخ و چگونگی برگزاری جشنواره ارزیابی عملکرد بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد .

img_yw_news
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هیئت امنا ء و تصویب بودجه تفصیلی سال 93

 اولین جلسه هیئت امناء دانشگاه روز دوشنبه 2خرداد 93 برگزار و  بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه تصویب گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ -

ابلاغ تفاهم نامه های سال 93

تفاهم نامه های عملیاتی سال 1393  واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردید .

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ -

ثبت نهائی امتیاز ارزیابی مجدد تا روز یکشنبه 11خرداد93

قابل توجه کلیه کارشناسان محترم  مدیریتهای ستادی حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع : سامانه ثبت امتیاز برنامه ارزیابی عملکرد از روز دوشنبه 12 خرداد ماه بسته خواهد شد. لذا تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 11 خرداد نسبت به ثبت نهائی امتیازات واحدها در سامانه اقدام نمائید.

img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

تاریخ بازدید واحدها برای برنامه ارزیابی عملکرد

تاریخ بازدید جدید واحدها  برای برنامه ارزیابی عملکرد بشرح زیر می باشد :-شنبه 20 اردیبهشت : دانشکده ه های پیراپزشکی ،تغذیه ، پزشکی،بهداشت و داروسازی - دوشنبه 22اردیبهشت : دانشکده های دندانپزشکی ، پرستاری ، توانبخشی ، طب سنتی و فنآوریهای نوین - شنبه 27 اردیبهشت : شبکه ری ، مرکز بهداشت جنوب و شبکه اسلامشهر - دوشنبه 29 اردیبهشت : بیمارستانهای امام خمینی ( ره ) ، رازی ، شریعتی و ضیائیان - چهارشنبه 31 اردیبهشت : بیمارستانهای بهرامی ، آرش ، سینا ، انستیتو کانسر و مرکز تصویربرداری -شنبه 3 خرداد : بیمارستانهای روزبه ، بهارلو ، زنان  و فارابی - دوشنبه 5خرداد : بیمارستانهای ولیعصر ( عج) ، مرکز طبی کودکان و امیر اعلم

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه کمسته اجرائی برنامه ارزیابی عملکرد

فوری- جلسه  کمیته اجرایئ برنامه ارزیابی عملکرد ( مدیران محترم حوزه معاونت توسعه ) برای هماهنگی اجرای مرحله ارزیابی مجدد و حضور درواحدها   و همچنین اعلام نظر در خصوص دستورالعمل ارزیابی عملکرد معاونت توسعه روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه 93 از ساعت 10 تا 12 در سالن جلسات طبقه پنجم برگزار می شود .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ -

برنامه پایش دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی سبزوار-نیشابور- مشهد و.....

فوری- برنامه اولین پایش دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی سبزوار - نیشابور - مشهد - تربت حیدریه و گناباد و اسامی همکاران بازدیدکننده  بشرح زیر می باشد: ( اسامی همکاران :آقایان ;دکتر رحیم نیا - نصرتی - رحیمی و خانمها: حاجی نصیری و ایزدی)- سبزوار صبح روز شنبه 23فروردین 93        و    نیشابورعصر روز شنبه 23فروردین 93- مشهد صبح روز یکشنبه 24فروردین 93- تربت حیدریه صبح دوشنبه 25فروردین 93    و    گناباد عصر دوشنبه 25فروردین 93

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ -

ثبت امتیاز ارزیابی مجدد در سامانه ارزیابی عملکرد

کارشناسان محترم مدیریتهای ستادی حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع تا پایان فرودینماه 93 فرصت دارند امتیاز ارزیابی مجدد واحدها را برای شاخصهائی که نیاز به حضور در واحد و بررسی اسناد و مدارک  ندارد، در سامانه ثبت نمایند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ -

ارزیابی عملکرد - مرحله خود ارزیابی

توجه - کارشناسان محترم شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه ، به منظور پیشگیری از ثبت اشتباه  خواهشمند است- به محض ورود به سامانه ارزیابی عملکرد در منوی  فایل راهنما ، آخرین راهنمای ارزیابی عملکرد را دریافت و تغییرات ایجاد شده را در کتابچه های خود اعمال نموده و سپس نسبت به  ثبت امتیاز اقدام نمائید.- در فایل راهنما ، قبل از چک لیست هر مدیریت ، توضیحات لازم برای پیوست نمودن مستندات داده شده است لطفاٌ برای هر سوال به میزانی که اعلام شده مستندات پیوست نمائید.نیازی به مستندات اضافه وجود ندارد.- برای هر واحد یک کاربری تعریف شده( یک کارتابل وجود دارد) لذا دقت فرمائید همزمان چند کارشناس در یک واحد  امکان ثبت امتیاز در سامانه را نخواهند داشت لذا کارشناسان با هم هماهنگی نمایند تا در ساعتهای مختلف پاسخگوی چک لیست های مربوط به خود باشند تا از حذف امتیازات ثبت شده توسط همکاران دیگر خود  اجتناب شود.

img_yw_news
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ -

ثبت اطلاعات در سامانه ارزیابی عملکرد

فوری- نام کاربری و رمز عبور هر واحد برای ثبت امتیازات در سامانه برنامه ارزیابی عملکرد در اختیار مدیران محترم شبکه های بهداشتی درمانی ، مدیران محترم بیمارستانها و معاونین محترم اداری مالی دانشکده ها قرار دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ -

فعال شدن سامانه ارزیابی عملکرد

فوری - سامانه ارزیابی عملکرد در سمت راست این صفحه برای ثبت امتیاز واحدها در مرحله خود ارزیابی از تاریخ 5 لغایت 15 اسفند ماه فعال می باشد. قبل از هر گونه پاسخدهی به سوالات با توجه به تغییر  در برخی از شاخصها پس از جلسات آموزشی ،  فایل راهنمای ارزیابی  عملکرد را از این سامانه دریافت و در کتابچه های خود اصلاحات را انجام و سپس نسبت به امتیاز دهی اقدام نمائید. در صورت نیاز به کتابچه به مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ، بودجه و پایش عملکرد مراجعه فرمائید. در صورت نیاز به راهنمائی برای ثبت امتیاز در سامانه با شماره تلفن 81633419 تماس حاصل فرمائید.

img_yw_news
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ -

تاریخ برگزاری کلاسهای آموزشی برنامه ارزیابی عملکرد کارشناسان بیمارستانها- دانشکده ها و شبکه های بهداشتی درمانی

 تاریخ برگزاری جلسات  آموزشی چگونگی تکمیل چک لیستهای هر مدیریت  جهت اجرای برنامه ارزیابی عملکرد  در مرحله خود ارزیابی ویژه  بیمارستانها- دانشکده ها و شبکه های بهداشتی درمانی بشرح جدول پیوست می باشد . ( جدول پیوست )

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ -

برگزاری نشستهای کارشناسی نهائی نمودن دستورالعمل اجرائی بودجه سال 93

نشستهای کارشناسی نهائی نمودن دستورالعمل اجرائی بودجه و انضباط مالی سال 93 دانشگاه در تاریخهای زیر برگزار می شود :سه شنبه 29بهمن از ساعت 13الی 16چهارشنبه 30 بهمن از ساعت 9تا 12 شنبه 3اسفند از ساعت 9تا 12

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ -

برگزاری جلسه هماهنگی و آموزشی ارزیابی عملکرد ویژه مدیران

جلسه هماهنگی و آموزشی چگونگی اجرای برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ویژه مدیران محترم شبکه های بهداشتی درمانی ، مدیران محترم بیمارستانها و معاونین محترم اداری مالی دانشکده ها روز دوشنبه 28بهمن ماه از ساعت 10 تا 12 در سالن G6ستاد مرکزی برگزار می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ -

جدول بازدید برنامه پایش دانشگاهها

فوری- قابل توجه  مدیران محترم بودجه دانشکده / دانشگاههای علوم پزشکی مشهد- بجنورد - نیشابور- گناباد - تربت حیدریه ، جدول بازدید برنامه پایش عملکرد  بشرح پیوست می باشد. جدول بازدید

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ -

ارزیابی عملکرد سال 92

چک لیستهای برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع برای ارزیابی بیمارستانها ، دانشکده ها وشبکه های بهداشتی درمانی در سال 92 نهائی شده است . تاریخ برگزاری جلسات آموزشی و اجرای برنامه برای همکاران در واحدهای صف متعاقباٌ اعلام می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲ -

تاریخ برگزاری جلسات هر مدیریت با کمیته علمی برنامه ارزیابی عملکرد

تاریخ و ساعت برگزاری جلسات سرکار خانم دکتر فرزیان پور با مدیران و تیمهای هر مدیریت  برای بازنگری چک لیستهای برنامه ارزیابی عملکرد در هفته جاری و آینده بشرح زیر است : -چهارشنبه 6آذر ماه از ساعت 8:15 تا 10 مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی - واز ساعت 10:15 تا 12 مدیریت امور مالی - چهارشنبه 13آذر ماه از ساعت 8:15 تا 10 مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی - و از ساعت 10:15 تا 12 مدیریت نظارت و توسعه امور عمومیجدول زمانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ -

راهبردهای بخشنامه بودجه سال 1393

برخی از مهمترین راهبردها و سیاستهای بودجه سال 1393: - اهتمام به انضباط مالی -استقرار مدیریت هزینه -الزام به استفاده از ظرفیتهای قانونی و فرصتهای بالقوه برای ایجاد منابع درآمدی جدید -ممنوعیت پیشنهاد طرحهای تملک دارائی جدید -اصلاح نظام اداری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ -

بارنگری چک لیستهای ارزیابی عملکرد

پیرو برگزاری جلسه آموزشی 29 آبانماه در خصوص نحوه بازنگری چک لیستهای برنامه ارزیابی عملکرد ،آخرین زمان ارسال چک لیستهای بازنگری شده بر اساس الگوی ارزیابی درونی  و ارسال برای کمیته علمی 12آذر ماه سالجاری می باشد .

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ -

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی بازنگری چک لیستهای برنامه ارزیابی عملکرد

کارگاه آموزشی چگونگی بازنگری چک لیستهای برنامه ارزیابی عملکرد سال 92 معاونت توسعه  مدیریت و برنامه ریزی منابع روز چهارشنبه 29 آبانماه سالجاری از ساعت 9 تا 11 در سالن جلسات طبقه نهم ستاد مرکز ی برگزار می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ -

برگزاری جلسه مشترک کمیته علمی و اجرائی برنامه ارزیابی عملکرد

اولین نشست مشترک کمیته علمی و کمیته اجرائی برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع  روز چهارشنبه  15آبانماه تشکیل گردید.همچون روال  دو سال گذشته برنامه ارزیابی عملکرد در سالجاری نیز اجرا می گردد.  نحوه  مشارکت واحدها در تدوین شاخصها  و چگونگی  اجرا ی برنامه سال 92 متعاقباٌ اطلاع رسانی می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ -

ابلاغ بخشنامه بودجه سال 93

بخشنامه بودجه سال 1393 کل کشور برای تهیه و تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی سال 93 دستگاههای اجرائی  در تاریخ 23مهر ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ -

گزارش دیون ثبت شده در سیستم حسابداری تعهدی

فوری- قابل توجه روسای محترم حسابداری دانشکده های تابعه دانشگاه - گزارش دیون ثبت شده در سیستم حسابداری تعهدی را همانند سال گذشته  با کد کاربری و رمز عبور خود  در منوی فرمها  بخش گزارش دیون  حداکثر تا روز یکشنه مورخ 31 شهریور ماه وارد نمائید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ -

ثبت کلیه دیون در سیستم حسابداری

به منظور بررسی وضعیت  دیون سنوات قبل ،  روسای محترم حسابداری نسبت به ثبت دیون واحد خود   در سیستم حسابداری اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تامین منابع کلیه اطلاعات واحدها از این سیستم استخراج می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ -

تکمیل و ارسال فرم فرصتها و ایده ها مخصوص بخش بهداشت درمان

مدیران محترم بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی  فرصت دارند تا بر اساس فرمت ارسالی ایده ها و فرصتهای مد نظر خود را برای طرح کسب و کار تا  روز چهارشنبه مورخ 13 شهریور ماه به مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ارسال نمایند.

img_yw_news
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ -

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کسب وکار بخش بهداشت درمان ویژه مدیران

فوری- کارگاه آموزشی طرح کسب و کار بخش بهداشت درمان ویژه مدیران بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی روز چهارشنبه ششم شهریور ماه سال 92 از ساعت 8:30 الی 16 در محل سالن جلسات طبقه نهم ستاد مرکزی برگزار می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ -

برگزاری نشست تدوین آئین نامه طرح کسب و کار بخش آموزش عالی دانشگاه

نشست تدوین آئین نامه طرح کسب و کار بخش آموزش عالی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 28مرداد ماه سالجاری برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ -

برگزاری جلسات هفتگی کار گروه تجاری سازی

کارگروه مشترک مدیریت برنامه ریزی برنامه ریزی منابع مالی ودبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه  در خصوص بحث تجاری سازی و  تدوین مدل طرح و کسب کار بخش آموزش دانشگاه روز دوشنبه  14 مرداد ماه  تشکیل و نتایج ارسالی از دانشکده های تابعه دانشگاه در خصوص فرصتها و ایده های مطرح شده برای طرح کسب و کار دانشگاه تحلیل گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ -

ارسال فرمهای عملیاتی ثبت ایده ها و فرصتهای تجاری سازی

فوری- کلیه همکارانی که در  کارگاهها ی 11خرداد و 17 تیر ماه و نشست 9 تیرماه مربوط به برنامه طرح کسب و کار ( تجاری سازی ) بخش آموزش عالی دانشگاه شرکت نموده اند می توانند فرم های عملیاتی ثبت ایده ها و فرصتهای تجاری سازی را از معاونین محترم اداری و مالی دانشکده دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال فرمها حداکثر تا تاریخ 7 مردادماه به مدیریت برنامه ریزی منابع مالی اقدام نمایند.به بهترین فرصتها و ایده های مطرح شده که قابلیت اجرائی شدن در طرح کسب و کار دانشگاه را پیدا نمایند جوایزی اهداء می گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۲ -

نشست مدیران حوزه معاونت توسعه برای نهائی نمودن دستورالعمل اجرائی بودجه و انضباط مالی سال 92

فوری- سومین نشست مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع جهت نهائی نمودن دسنورالعمل اجرائی بودجه و انضباط مالی سال 92 روز سه شنبه  اول مردادماه سال جاری از ساعت 9:30 الی 12 در محل سالن جلسات طبقه پنجم برگزارمی گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲ -

پیگیری تدوین مدل کسب و کار

سومین نشست مشترک همکاران دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه با مدیریت برنامه ریزی منابع مالی در خصوص چگونگی ادامه روند برنامه تدوین مدل کسب و کار( Business plan) در بخش آموزش عالی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 23 تیر ماه سالجاری  از ساعت 11 تا 12:30 در محل دفتر مدیر برنامه ریزی منابع مالی برگزار گردید . اهم مطالب مطرح شدن در این جلسه بقرار زیر می باشد:- نتایج بررسی و مرور متون دانشگاههای برتر دنیا  در اینخصوص - تصمیم گیری در خصوص چگونگی  روند ادامه  اجرای برنامه مقرر گردید نشست بعدی این گروه جهت ارائه مدل TUMs Business plan  روز دوشنبه مورخ 31 تیر ماه برگزار شود .

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲ -

نشست نهائی نمودن دستورالعمل اجرائی بودجه و انضباط مالی دانشگاه سال 92

 نشست مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع روز دوشنبه 24تیر ماه از ساعت 9:15 الی 10:45 جهت نهائی نمودن دستورالعمل اجرائی بودجه و انضباط مالی دانشگاه برگزار گردید . مقرر شد جلسه بعدی روز چهارشنبه 26تیر ماه از ساعت 9:30 تا 12 در سالن جلسات طبقه پنجم برگزار شود .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۲ -

کارگاه Business plan روز 17تیر ماه 92

دومین کارگاه آموزشی تدوین Business planبخش آموزش عالی دانشگاه ویژه اعضای محترم هیئت علمی وکارشناسان در روز دوشنبه مورخ 17تیر ماه 1392 با همکاری دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه و با حضور 45نفر شرکت کننده از ساعت 8:30 الی 16:30 برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۲ -

برگزاری دومین نشست تدوین Business planبخش آموزش دانشگاه

دومین نشست تدوین برنامه Business planبخش آموزش دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزش و توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه و کلیه معاونین  محترم اداری و مالی  و آموزشی و جمعی از اعضای  محترم هیئت علمی و کارشناسان  دانشکده ها روز یکشنبه 9تیرماه از ساعت10:30 الی 12:30 با هدف  تبیین اهمیت و ضرورت اجرای  برنامه تجاری سازی و تولید دانش مبتنی بر ثروت و همچنین معرفی مدل و چگونگی تعامل دانشکده ها با دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲ -

برگزاری نشست دوم تجاری سازی و مدل کسب و کار دردانشگاه

فوری : دومین نشست تهیه Business plan  بخش آموزش عالی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 9تیر ماه سال 1392  از ساعت 9:30 الی 12در محل سالن جلسات طبقه نهم ستاد مرکزی برگزار می گردد. خواهشمند است معاونین محترم اداری ، مالی  و آموزشی دانشکده ها به همراه اعضای محترم هیئت علمی معرفی شده در نشست مذکور حضور بهم رسانند.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1