بایگانی بخش فراخوان ایده های رفاهی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ -

فراخوان ایده های رفاهی

به منظور استفاده از نظرات همکاران محترم در راستای ارتقای خدمات رفاهی ارائه شده توسط دانشگاه؛ این معاونت در نظر دارد ایده های همکاران محترم را در زمینه های مختلف امور رفاهی گرد‌آوری نماید. ضمنا به ایده های برتر نیز جوایزی اهدا خواهد شد.