فرمها و دستورالعملهای رفاهی

img_yw_news
شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲

اخبار رفاهی: تکمیل فرم نظرسنجی جامع رفاهی

در راستای ارزیابی کیفیت خدمات رفاهی فعلی و نیازسنجی در باب خدمات قابل ارائه به پرسنل دانشگاه

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

اخبار رفاهی: فرم نظرسنجی

 بیمه های درمان تکمیلی، اموال و مسئولیت دانشگاه

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

اخبار رفاهی: فرم نظرسنجی

 مرکز آموزش ضمن خدمت و رفاهی مشهد مقدس (هتل اسپادانا)

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

فرم نظر سنجی مهد کودک

ادامه...