خدمات بیمه تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

اخبار رفاهی: صدور بیمه نامه ثالث و بدنه خودروهای شخصی پرسنل به صورت اقساط و بدون ارائه چک

ارائه تخفیف ویژه در راستای توسعه خدمات رفاهی 

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲

اخبار رفاهی: بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

ارائه تخفیف ویژه صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان توسط بیمه ایران ویژه کادر درمان

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲

بیمه درمان تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

پاسخگویی در خصوص قرارداد بیمه درمان تکمیلی

اطلاعات تماس نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

واریز انفرادی حق بیمه عمر و تامین آتیه بیمه شدگان قرارداد ۱۳۹۴

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه با شرکت بیمه ایران

مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری همه جانبه شرکت سهامی بیمه ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

دستور العمل نحوه بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی بیمه ایران

دستور العمل نحوه بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی بیمه ایران 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

خلاصه قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۲- بیمه ایران

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بیمه های درمان تکمیلی و اموال دانشگاه

فراخوان برگزاری مناقصه

ادامه...