آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان رازی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان رازی


 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان فارابی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان فارابی

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال 1398، مرکز طبی کودکان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال 1398،  مرکز طبی کودکان

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398، بیمارستان بهرامی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398،  بیمارستان بهرامی

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398،  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، آبان ماه سال 1398، بیمارستان سینا

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، آبان ماه سال 1398،  بیمارستان سینا

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مهر ماه سال 1398، بیمارستان ضیائیان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مهر ماه سال 1398،  بیمارستان ضیائیان

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی یاس

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی یاس

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، شهریور ماه سال 1398، مجتمع بیمارستانی امیراعلم

 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مرداد ماه سال 1398، بیمارستان بهارلو

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، مرداد ماه سال 1398، بیمارستان بهارلو

ادامه...