تماس با ما

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱

اطلاعات تماس شرکت های بیمه مستقر در دانشگاه

نمایندگان شرکت سهامی بیمه دی و بیمه پاسارگاد

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تماس با رئیس و کارشناسان اداره رفاه و تعاون

­

­

­

­

­

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسان واحد بیمه دانشگاه

ادامه...