افکار سنجی سایت


کد رهگیرى این فرم: P68-F75-U0-N299283          
[ چاپ فرم ]

کاربران محترم 

خواهشمند است با تکمیل فرم نظر سنجی ذیل ، این مدیریت را در راه پیشبرد اهداف و ارائه هرچه بهتر خدمات خود از طریق وب سایت یاری نمایید. 

با تشکر

1 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
2 سن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
3 تحصیلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
4 سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی را از لحاظ گرافیک و طراحی چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
5 محتویات سایت را در برآورده کردن نیازهایتان چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
6 تفکیک و طبقه بندی اطلاعات درج شده در سایت چگونه است؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
7 نحوه ی دسترسی به اطلاعات و جستجوی آنها چگونه است؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
8 به روز رسانی اطلاعات و مطالب سایت در چه سطحی است؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
9 در آخر پیشنهادات خود را جهت ارائه بهتر خدمات رفاهی، مناقصات و ... این مدیریت از طریق وب سایت بیان نمایید: