افکار سنجی سایت
[ برگشت به فرم ]

کاربران محترم 

خواهشمند است با تکمیل فرم نظر سنجی ذیل ، این مدیریت را در راه پیشبرد اهداف و ارائه هرچه بهتر خدمات خود از طریق وب سایت یاری نمایید. 

با تشکر

- .......
1 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
2 سن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بین 20سال تا 30 سال
بین 30سال تا 40 سال
بین 40سال تا 50 سال
50 سال به بالا
3 تحصیلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
4 سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی را از لحاظ گرافیک و طراحی چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
5 محتویات سایت را در برآورده کردن نیازهایتان چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
6 تفکیک و طبقه بندی اطلاعات درج شده در سایت چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
7 نحوه ی دسترسی به اطلاعات و جستجوی آنها چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
8 به روز رسانی اطلاعات و مطالب سایت در چه سطحی است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
9 در آخر پیشنهادات خود را جهت ارائه بهتر خدمات رفاهی، مناقصات و ... این مدیریت از طریق وب سایت بیان نمایید: