فرم نظرسنجی


کد رهگیرى این فرم: P46-F47-U0-N240386          
[ چاپ فرم ]
نام ونام خانوادگی
پست الکترونیک
تاریخ مراجعه

تاریخ شمسى:

شماره تماس
واحد اداری مربوطه
آیا اطلاع رسانی وراهنمایی لازم به صورت شفاف ودقیق برای انجام خدمات مورد نیازدرخواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان باشما چگونه بوده است؟
آیا خدمت موردنظرشما درموعد مقررانجام شده است؟
نام افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری راباشما داشته اند مرقوم بفرمائید
نام افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم بفرمائید
چنانچه درخواست خلاف مقررات ازجنابعالی شده است مرقوم بفرمائید.
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را مبنی براصلاح امورمرقوم فرمائید.
بارگذاری مستندات قابل ارائه درصورت لزوم

پسوندهای قابل قبول : doc,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت