درخواست ملاقات حضوری با مدير توسعه سازمان


روزهای ملاقات با مدیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی چهارشنبه ها از ساعت 8 صبح الی 10 می باشد.
ظرفیت پذیرش جهت ملاقات حضوری 20 نفر در هرجلسه ملاقات حضوری است.
جهت تعیین تاریخ ملاقات حضوری با شماره 81633578 تماس حاصل نمائید.
همراه داشتن پرینت فرم درخواست درروز ملاقات حضوری الزامی است. 
 

نام ونام خانوادگی


- حداقل تعداد کاراکترها : 5 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 50 کاراکتر
کد ملی

- حداقل تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
نوع استخدام
محل خدمت
عنوان پست سازمانی
شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت
موضوع درخواست

مشروح درخواست

لطفا درخواست خود رابه طور خلاصه بنویسید.

آیا درخواست خود را قبلا به واحد محل خدمت اعلام کرده اید؟ نتیجه؟
نتیجه کمیته ارزیابی
این قسمت توسط واحد مدیریت توسعه سازمان وسرمایه انسانی تکمیل می گردد.‌‌‌