فرم درخواست همکاری


1- نظر به اینکه فرم درخواست به منزله شناسائی متقاضیان می باشد بدیهی است ثبت نام در این سایت هیچ گونه تعهدی را جهت به کارگیری برای دانشگاه ایجاد نمی نماید لذا در صورت نیاز بعد از طی مراحل قانونی از بین متقاضیان، دعوت به همکاری به عمل می آید.
2- چنانچه مشخص گردد متقاضی اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده است دانشگاه مکلف است اقدامات بکارگیری را متوقف و درصورت انعقاد قرارداد، آن را لغو نماید و متقاضی را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.
موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.

نام خانوادگی
نام
کدملی
جنسیت
تاریخ تولد
محل تولد
محل صدور
دین
مذهب
تاهل

وضعیت نظام وظیفه
وضعیت ایثارگری

آخرین مدرک تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی (سایر)
معدل
استان تحصیل
تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

نشانی محل سکونت
شماره تلفن همراه
شماره تماس ضروری

عنوان شغل مورد درخواست
دارا بودن مدرک کمک پرستاری (کمک بهیاری)
بارگذاری فایل عکس
پسوندهای قابل قبول : JPEG,jpg,png,jpeg - حداکثر حجم قابل قبول : 250 کیلو بایت

آشنایی با زبان انگلیسی
با کدامیک از موارد زیر آشنایى دارید؟
 ICDL
 Word
 Excell
 Powerpoint
 مقدماتی کامپیوتر
 عدم آشنایی
آیا داراى معلولیت جسمانى خاصى میباشید؟
نوع معلولیت و محدودیت کارى خود را ذکر فرمائید.
آیا تجربه قبلى در زمینه شغلی دارید؟
تجربه شما در زمینه شغلی چه مدت و به چه شکل بوده است؟

 صحت تمامی اطلاعات درج شده درفرم مورد تایید اینجانب است.