آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال ۱۴۰۰-بیمارستان سینا

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال ۱۴۰۰، بیمارستان سینا ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

جلسه دوره ای اعضاء کمیته نظارت

برگزاری اولین جلسه اعضاء کمیته نظارت  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان رازی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان رازی


  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان فارابی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان فارابی
ادامه...

خدمات پایگاه

قوانین و دستورالعمل ها

بیشتر

فرم های رایج

بیشتر