آخرین رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

شاهین ساحلی: دفتر حقوقی از ابتدای امسال، میلیاردها تومان از تضییع منافع دانشگاه جلوگیری کرده است

شاهین ساحلی: دفتر حقوقی از ابتدای امسال میلیاردها تومان از تضییع منافع دانشگاه جلوگیری کرده است. ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

نحوه تنظیم سند تعهد محضری برای پذیرفته شدگان دوره دستیاری و دکترای تخصصی

نحوه تنظیم سند تعهد محضری برای پذیرفته شدگان دوره دستیاری و دکترای تخصصی ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

هم اندیشی سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه و رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

هم اندیشی سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه و رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ادامه...

img_yw_news
شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰

ابلاغ کارشناسان منتخب دانشگاه جهت ارزیابی معاملات و تعیین بهای فروش، خرید، اجاره و استجاره اموال

ابلاغ کارشناسان منتخب دانشگاه جهت ارزیابی معاملات و تعیین بهای فروش، خرید، اجاره و استجاره اموال ادامه...

خدمات پایگاه