آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

شروع فرآیند ارزشیابی کارکنان قراردادی سال ۱۴۰۰

سامانه ارزشیابی کارکنان برای کلیه کارکنان قراردادی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲قابل بهره‌برداری می‌باشد.  ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰

ابلاغ انتصاب خانم زهرا محترمی به سمت رئیس اداره کارگزینی

آقای دکتر میرمعینی، مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی درحکمی خانم زهرا محترمی را به سمت رئیس اداره کارگزینی اداری منصوب کرد.
  ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰

ابلاغ انتصاب خانم سمیه قربانخانی به سمت معاون مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

آقای دکتر میرمعینی، مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی درحکمی خانم سمیه قربانخانی را به سمت معاون مدیرتوسعه منصوب کرد ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰

ابلاغ ابقا آقای علیرضا عرب یارمحمدی به سمت معاون مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

آقای دکتر میرمعینی، مدیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی درحکمی آقای مهندس علیرضا عرب یارمحمدی را درسمت معاون مدیر ابقاء کرد.
ادامه...

خدمات پایگاه