آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

پیشنهادهای مصوب سال ۱۴۰۱

تصویب پیشنهادهای سامانه نظام پیشنهادها از ابتدا سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

برگزاری آخرین جلسه ملاقات حضوری مدیر توسعه سازمان در سال ۱۴۰۱

آحرین جلسه ملاقات عمومی آقای عرب یارمحمدی مدیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی در روز سه شنبه ۱۶ اسفند۱۴۰۱برگزار گردید ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

برگزاری سومین جلسه نظام پیشنهادهای دانشگاه

سومین جلسه نظام پیشنهادهای دانشگاه در تاریخ ۱۴ اسفند ماه با حضور اعضای کمیته خبرگی در سالن شورا ساختمان ستاد مرکزی برگزار شد. ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

تمدید مهلت تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی سال ۱۴۰۱


سامانه ارزشیابی کارکنان جهت تکمیل فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ کارکنان قراردادی تا روز چهارشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه تمدید شد. ادامه...

خدمات پایگاه