آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه

موافقتنامه اعتبارات ردیفهای ابلاغی سال ۱۳۹۹ ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و برخی از مدیران این حوزه... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

دیون اعلام نشده در مرحله اول (آنی-فوری)

روسای محترم حسابداری واحدهای تابعه دانشگاه خواهشمند است دیون مربوط به سنوات قبل که در مرحله اول به این مدیریت اعلام نشده است....  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

تکمیل فرم دیون در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

واحد های تابعه دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای تامین منابع نسبت به تکمیل فرم دیون... ادامه...

خدمات پایگاه