آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

ثبت دیون شناسایی و رسیدگی شده در سایت مدیریت بودجه

واحدهای تابعه دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای تامین منابع نسبت به شناسایی، ثبت و رسیدگی دیون پرسنلی کارکنان (مربوط به سنوات قبل) در سامانه حسابداری تعهدی ....
  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

ابقاء آقای دکتر رامین رحیم نیا به عنوان مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

دکتر ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع در حکمی دکتر رامین رحیم‌نیا را در سمت مدیر برنامه‌ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد ابقاء کرد. ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

فوری - قابل توجه کارکنان انتقالی(ورودی به دانشگاه و خروجی از دانشگاه)

با توجه به باز شدن سامانه سازمان برنامه و بودجه برای ثبت اطلاعات کارکنان انتقالی لازم است.... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری جلسات نهایی سازی تفاهم نامه سال ۱۴۰۰ با واحد ها

تاریخ برگزاری جلسات نهایی سازی تفاهم نامه... ادامه...

خدمات پایگاه