آخرین رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری جلسات نهایی سازی تفاهم نامه سال ۱۴۰۰ با واحد ها

تاریخ برگزاری جلسات نهایی سازی تفاهم نامه... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۰ دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۰ دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و .... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه

موافقتنامه اعتبارات ردیفهای ابلاغی سال ۱۳۹۹ ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و برخی از مدیران این حوزه... ادامه...

خدمات پایگاه