آخرین رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

دکتر رحیم نیا بر اجرای دقیق دستورالعمل بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۱ دانشگاه تاکید داشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، دکتر رامین رحیم نیا ........... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۱

به اطلاع میرساند چهارمین جلسه پیش نویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۱ با حضور..... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۱

اولین و دومین و سومین جلسه پیش نویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال ۱۴۰۱ با حضور.... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

ثبت دیون شناسایی و رسیدگی شده در سایت مدیریت بودجه

واحدهای تابعه دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای تامین منابع نسبت به شناسایی، ثبت و رسیدگی دیون پرسنلی کارکنان (مربوط به سنوات قبل) در سامانه حسابداری تعهدی ....
  ادامه...

خدمات پایگاه