آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

کمیته ترفیعات اسفند ۱۴۰۱

کمیته ترفیع پایه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در محل دفتر مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه تشکیل شد.
ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

ارتقای رتبه علمی۳۲ عضو هیئت علمی در نشست هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

در دویست و شصت ویکمین نشست هیئت ممیزه دانشگاه، پرونده ۳۴ عضو هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفت و پس از رای گیری الکترونیکی مخفی، ارتقای مرتبه علمی ۳۲ عضو هیئت علمی مورد تایید و به تصویب رسید.. ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱

راهنمای دریافت اطلاعات کاربری سامانه سیپاد

قابل توجه اساتید جدیدالورود ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱

ارتقای رتبه علمی ۲۵ عضو هیئت علمی در نشست هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

در دویست و شصتمین نشست هیئت ممیزه دانشگاه ادامه...

خدمات پایگاه