آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه

قابل توجه همکاران شریف و کارشناسان محترم فنی مهندسی دانشگاه ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش

قسمت بیستم: مدیریت تعارضات با رویکرد روابط انسانی در سازمان  ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش

قسمت نوزدهم: سلسله مراتب ارتباطات با رویکرد بهینه سازی تعاملات بین فردی در سازمان ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش

قسمت هجدهم: اهمیت و ضرورت ارتباطات و جایگاه آن در زندگی روزمره با تاکید بر روابط بین فردی در محیط کار ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش

قسمت هفدهم: تغییر افکار و ایجاد باورهای بارور کننده ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

قابل توجه فراگیران محترم ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه دفاع از رساله پایان دوره

جلسه دفاع از رساله پایان دوره خانم بهاره بهزادپور فراگیر ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی برگزار شد. ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش

قسمت شانزدهم: ویژگی های شخصیتی و انتخاب شغل ادامه...

خدمات پایگاه