آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعیه ارزشیابی اساتید نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

فراگیران محترم توجه فرمائید! ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش۱

قسمت پنجم: تاثیر متقابل کیفیت زندگی کاری با بهره وری در سازمان ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش۱

قسمت چهارم: کیفیت زندگی کاری خواستگاه توسعه سازمان ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

آغاز دهمین دوره کارمندپژوهشگر

دهمین دوره کارمندپژوهشگر آغاز شد. ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

پنج دقیقه با پزاوش۱

قسمت سوم: اجزا تشکیل دهنده کیفیت زندگی کاری ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه پزاوش

قسمت دوم: توسعه مفاهیم کیفیت زندگی کاری ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری جلسه دفاع از رساله پایان دوره

جلسه دفاع از رساله پایان دوره ( پایان نامه) آقای عقیل مرادی برگزار شد. ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

دوره پزاوش ۱و۲و۳

آغاز دوره پزاوش ۱و۲و۳ ادامه...

خدمات پایگاه