آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

سومین وبینار از سری وبینارهای ارتباط با آموزش و نگهداشت تجهیزات پزشکی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

سومین وبینار از سری وبینارهای ارتباط با آموزش و نگهداشت تجهیزات پزشکی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ادامه...

img_yw_news
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

جناب آقای مهندس عطایی در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید ۱۹

جناب آقای مهندس عطایی، سرپرست مهندسی پزشکی بیمارستان شریعتی در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید ۱۹ ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

انتصاب مهندس مهدی لک به عنوان سرپرست مدیریت مجتمع بیمارستانی امیراعلم

مهندس مهدی لک به عنوان سرپرست مدیریت مجتمع بیمارستانی امیراعلم منصوب شد


  ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹

مهندس الهام ندیری در گفت وگو با مستندسازان مسیر نمای پیشرفت مدیریت کووید ۱۹

سرکار خانم مهندس الهام ندیری مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان امیراعلم در گفت وگو با مستندسازان مسیر نمای پیشرفت مدیریت کووید ۱۹ ادامه...

خدمات پایگاه