آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

پنجمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی اداره برون سپاری معاونت توسعه دانشگاه سال ۱۴۰۱

پنجمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی اداره برون سپاری معاونت توسعه دانشگاه سال ۱۴۰۱ ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،بهمن ماه سال ۱۴۰۱-بیمارستان بهرامی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،بهمن ماه سال ۱۴۰۱-بیمارستان بهرامی ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

چهارمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی اداره برون سپاری معاونت توسعه دانشگاه سال ۱۴۰۱

چهارمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی اداره برون سپاری معاونت توسعه دانشگاه سال ۱۴۰۱
  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، آذر ماه سال ۱۴۰۱- مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، آذر ماه سال ۱۴۰۱- مجتمع بیمارستانی امیراعلم ادامه...

خدمات پایگاه

قوانین و دستورالعمل ها

بیشتر

فرم های رایج

بیشتر