آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناسان مدیریت فنی از بیمارستان های تابعه

جهت بررسی نگهداشت منابع فیزیکی
 

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

دکتر عین اللهی: وضعیت خوابگاه های دانشجویان در اولویت اول ما قرار دارد

بازدید دکتر عین اللهی از خوابگاه ها

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بازدید مهندس بهزاد مکری از آخرین وضع پیشرفت پروژه های عمرانی مجتمع کوی دانشگاه

بازدید  کوی دانشگاه ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

مهندس بهزاد مکری: دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از ۵۶ پروژه عمرانی دارد که در نوع خودش بی‌نظیر است

 دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از ۵۶ پروژه عمرانی دارد  ادامه...

خدمات پایگاه

پروژه های عمرانی

بیشتر