آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱

برگزاری سمینار آموزشی سیستم نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی CMMS

برگزاری سمینار اموزشی CMMS با حضور مدیر محترم فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰

ابلاغ سرپرست مدیریت دفترفنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

ابلاغ خانم مهندس سرپرست به سمت سرپرست مدیریت دفترفنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه  ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰

تقدیر و تشکر از آقای مهندس مکری در دوران تصدی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

تقدیر و تشکر از آقای مهندس مکری در دوران تصدی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناسان مدیریت فنی از بیمارستان های تابعه

جهت بررسی نگهداشت منابع فیزیکی
 

ادامه...

خدمات پایگاه

پروژه های عمرانی

بیشتر

لینک های مرتبط

بیشتر