آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

برگزاری کمیسیون حل اختلاف ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری کمیسیون حل اختلاف ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

شاهین ساحلی، اعتماد و حمایتهای رئیس دانشگاه و معاون توسعه را عامل موفقیت مدیریت امور حقوقی خواند

شاهین ساحلی، اعتماد و حمایتهای رئیس دانشگاه و معاون توسعه را عامل موفقیت مدیریت امور حقوقی خواند. ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

برگزاری جلسه هیات کارشناسان منتخب دانشگاه

برگزاری جلسه هیات کارشناسان منتخب دانشگاه ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دکتر رحیم نیا: روابط عمومی و اطلاع رسانی ابزاری برای تقویت فعالیت های دانشگاه است.

دکتر رحیم نیا: روابط عمومی و اطلاع رسانی ابزاری برای تقویت فعالیت های دانشگاه است. ادامه...

خدمات پایگاه