گزارش سامانه وام

 | تاریخ ارسال: 1398/11/2 | 
بسمه تعالی
فرایند ثبت نام و قرعه کشی سامانه وام:
اداره رفاه و تعاون پیرو درخواست های همکاران و در جهت توزیع عادلانه تسهیلات رفاهی، شفاف سازی، دسترسی آسان، افزایش ضریب بهره مندی  اقدام به ایجاد سامانه جامع رفاهی (سامانه اقامتی، بیمه، وام) نمود.
در بخش "سامانه وام" در راستای اهداف ترسیم شده، فرایند رزرو و قرعه کشی به شرح ذیل انجام شده که گزارش آن جهت استحضار همکاران ارائه می‌گردد.

الف) سیستم قرعه کشی سامانه وام- بررسی سوابق وام هر شخص
۱-در ابتدا سوابق وام های اعطایی به کارمندان از سهمیه دانشگاه طی ۵ سال گذشته، از بانک ها و مدیریت امور مالی اخذ شد و در سامانه بارگزاری شد.
۲-این وام ها شامل کلیه وام های اخذ شده توسط هر کارمند و وام هایی که تسویه شده بود نیز می‌شد.
۳-قبل از رزرو کارمندان قادر به مشاهده سوابق وام‌های خود طی ۵ سال گذشته بودند و امکان تایید سوابق، اعلام اعتراض و یا اضافه نمودن وام های اخذ شده ای که در سوابق نبود نیز برای هر کارمند وجود داشت.
۴-پس از اتمام مهلت رزرو، کارشناسان مالی و رفاهی، اعتراض به سوابق را بررسی و نتیجه بررسی برای فرد طی پیامک ارسال می شد و در منوی سوابق فرد نیز سوابق نهایی تایید شده توسط کارمند قابل مشاهده بود.
۵-در آخر بر اساس تایید نهایی سوابق وام ها که هر کارمند شخصا انجام داده بود، و بر اساس امتیازها هر یک از وام ها، امتیازی به شخص جهت اعمال در قرعه کشی تعلق گرفت.


ب) سیستم قرعه کشی سامانه وام-اختصاص امتیاز
بر اساس طبق جدول زیر به وام هایی که در سوابق فرد بود امتیاز اختصاص یافت و در نهایت امتیاز هر کارمند جهت شرکت در قرعه‌کشی مشخص شد:
امتیاز هر وام از مجموع عدد ۱۰۰ کسر می شد. به عنوان مثال شخصی که هیچ وامی در سوابق خود در سامانه نداشته باشد امتیاز ۱۰۰ تعلق می‌گیرد (بیشترین شانس برنده شدن در قرعه کشی)، و شخصی که مثلا یک وام ۵۰ میلیون ریالی قرض‌الحسنه بانک ملت را در سوابق خود داشته باشد، امتیاز ۵ از مجموع ۱۰۰ امتیاز وی کسر و امتیاز وی جهت شرکت در قرعه کشی عدد ۹۵ می شود و شانس کمتری جهت برنده شدن در قرعه‌کشی دارد.
سال استخدام:
استخدام سال ۹۹: کسر ۴۰ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۸: کسر ۲۰ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۷: کسر ۱۵ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۶: کسر ۱۰ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۵: کسر ۵ امتیاز از ۱۰۰

قرض الحسنه ۱۵۰ میلیون ریالی رسالت: کسر ۱۰ امتیاز
مرابحه ۲۰۰ میلیون ریالی رفاه: کسر ۸ امتیاز
قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون ریالی مهر ایران: کسر ۲۰ امتیاز

ج)آمار تعداد وام های رزرو شده توسط کارمندان در مرحله دوم ۹۸


و) مقایسه میانگین امتیاز برنده ها به امتیاز کلیه رزروها

هـ) نموار مقایسه ای تعداد جمعیت کل واحدها به تعداد رزرو ها (ثبت نامی ها) و برندگان واحدها

ی) مقایسه نسبت افراد برنده هر واحد به جمعیت آن واحد

 


CAPTCHA