فرم نظر سنجی بیمه های درمان تکمیلی، اموال و مسئولیت


کد رهگیرى این فرم: P91-F90-U0-N299266          
[ چاپ فرم ]
بسمه تعالی
پرسشنامه ذیل جهت نظرسنجی و آگاهی از میزان رضایت همکاران محترم دانشگاه از خدمات بیمه های درمان تکمیلی، اموال و مسئولیت قرارداد سال 1401-1400 با بیمه دی تهیه شده‌است. لذا خواهشمند است با تکمیل این فرم ما را در ارائه خدمات مطلوبتر بیمه ای یاری نمایید.
پیشاپیش از همکاری شما متشکریم .
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی /اداره رفاه و تعاون
نام واحد محل خدمت:
طرح انتخابی بیمه درمان تکمیلی:
طرح طلایی
طرح نقره ای
طرح بیمه همگانی
عضو بیمه درمان تکمیلی نبوده ام
تعداد بیمه شده تبعی:
مدرک تحصیلی:
نوع استخدام:
سن:
جنسیت:
سابقه عضویت در بیمه درمان تکمیلی دانشگاه:
در صورت نیاز به دریافت هزینه خسارت درمانی بیمارستانی و بستری از شرکت بیمه گر ظرف چه مدت زمانی هزینه‌های درمانی خود را دریافت نمودید.
میزان رضایت از فرایند ثبت نام بیمه درمان تکمیلی
در صورت نیاز به دریافت هزینه خسارت درمانی پاراکلینیکی و سرپایی از شرکت بیمه گر ظرف چه مدت زمانی هزینه های درمانی خودرا دریافت نمودید.
در خصوص تحویل اسناد و مدارک درمانی به نماینده شرکت بیمه گر جهت دریافت هزینه های درمانی کدامیک را پیشنهاد می‌کنید.
 تحویل مدارک توسط خود فرد
 تحویل مدارک توسط رابط رفاهی واحد محل خدمت فرد
 سایر
از نحوه اطلاع رسانی در خصوص پوشش های قرارداد و مدارک لازم جهت دریافت خسارت چقدر رضایت دارید.
میزان عمل به تعهدات شرکت بیمه گر طبق جدول پوشش های درمانی قرارداد را چگونه ارزیابی می کنید.
میزان رضایت از سامانه پیگیری بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه گر:
کدام یک از خدمات بیمه ای در زمینه اموال (خودرو ،مسئولیت، آتش سوزی، زلزله و ...) را تا کنون از شرکت بیمه طرف قرارداد دریافت نموده اید.
 شخص ثالث خودرو
 بدنه خودرو
 مسئولیت
 آتش سوزی
 زلزله
 آسانسور
 سایر
 هیچکدام
آیا تمایل به ایجاد امکان کسر از حقوق حق بیمه های اموال و مسئولیت را دارید:
بله
خیر
در حال حاضر از این امکان استفاده می کنم
میزان رضایت از نحوه برخورد و پاسخگویی کارشناسان شرکت بیمه
لطفا در صورتی که پیشنهاد، انتقاد و یا مطلب خاصی دارید عنوان نمائید.