بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 32749
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 80
  • بازدید دیروز : 12632
  • بازدید کل : 34567220

آخرین آگهی مناقصه یا مزایده یا فراخوان سال۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/1/14 | 
موضوع نوع
آگهی
فایل صورتجلسه
طراحی، ساخت و خرید هفت دستگاه هوارسان بیمارستان بهرامی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۴ اسفندماه فایل صورتجلسه
خرید و راه اندازی یک دستگاه اسکنر داخل دهانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۵ بهمن ماه  فایل صورتجلسه
خرید ۱۱۶ اجاق گاز ۴ شعله معاونت دانشجویی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۵ بهمن ماه  فایل صورتجلسه
خرید ۲۳۲ دستگاه یخچال ۱۴ فوت و ۳۰ دستگاه یخچال ۱۰ فوت معاونت دانشجویی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۲۵ بهمن ماه  فایل  صورتجلسه
خرید ۴۵ دستگاه سیستم کامل رایانه و ۴۷ دستگاه مانیتور دانشکده دندانپزشکی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۵ بهمن ماه  فایل صورتجلسه
خرید ۳۰۰ دستگاه ALL IN ONE (کامپیوتر بدون کیس) مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۵ بهمن ماه فایل صورتجلسه
واگذاری کلینیک ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۸ دی ماه  فایل صورتجلسه    ۱ و ۲
واگذاری لنژری بیمارستان سینا  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۸ دی ماه  فایل صورتجلسه 
۱ و ۲
واگذاری خودروسواری و مینی بوس شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۸ دی ماه فایل
تامین راننده جهت آمبولانس و ماشین های برقی و ون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۸ دی ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری تعمیرات نگهداری و راهبری تاسیسات کلینیک قائمیه اسلامشهر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۸ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا مرکز طبی کودکان  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل  صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان فارابی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان ضیائیان  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان شریعتی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان سینا مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ وتوزیع غذا بیمارستان روزبه مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان رازی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و  توزیع غذا بیمارستان بهرامی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه فایل صورتجلسه 
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهارلو مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امیراعلم مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا  بیمارستان آرش مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۲ دی ماه  فایل صورتجلسه
خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت جنوب  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱۱ دی ماه  فایل صورتجلسه     ۱ و ۲
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت ودرمان شهرری مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱۱ دی ماه  فایل صورتجلسه     ۱ و ۲
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱۱ دی ماه  فایل صورتجلسه    ۱ و ۲
واگذاری تعمیرات نگهداری و راهبری تاسیسات کلینیک قائمیه شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه محدود  ۲۷آذر ماه  فایل  صورتجلسه
واگذاری خودروسواری و مینی بوس شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۷ آذر ماه  فایل صورتجلسه     ۱ و ۲ 
واگذاری خودروسواری مرکز بهداشت جنوب مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۷ آذر ماه فایل صورتجلسه     ۱ و ۲
خرید، طراحی، اجرا، بسترسازی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق دانشکده داروسازی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۷ آذر ماه  فایل صورتجلسه
خرید فرم و اوراق چاپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۷ آذرماه  فایل  صورتجلسه
خرید و نصب و راه اندازی دتکتور دستگاه HPLC مارک WATERS دانشکده بهداشت مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۷ آذر ماه  فایل  صورتجلسه
تامین نیروی انسانی خدمات و نظافت و پشتیبانی برخی از واحدهای تابعه معاونت توسعه  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ آذر ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری خدمات و نظافت ساختمان حافظ  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ آذر ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری تعمیرات،نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان حافظ  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ آذر ماه  فایل صورتجلسه
خرید خدمات تخصصی و مشاغل گروه پرستاری برخی از واحدهای تابعه معاونت توسعه  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ آذرماه  فایل صورتجلسه
تامین راننده جهت آمبولانس ها، ماشین های برقی و ون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ آذر ماه  فایل  صورتجلسه
واگذاری بیمه تکمیلی و اموال دانشگاه  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۹ آذر ماه  فایل صورتجلسه     ۱ و  ۲
واگذاری بیمه تکمیلی و اموال دانشگاه  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱۳ شهریور ماه  فایل  صورتجلسه
۱ و ۲
خرید فرم و اوراق چاپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۱ شهریور ماه  فایل  صورتجلسه 
خرید لباس فرم پرسنلی مدیریت نظارت مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲۱ شهریور ماه  فایل  صورتجلسه
خرید یک دستگاه HEAD SPACE معاونت غذا و دارو  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ شهریورماه  فایل  صورتجلسه 
واگذاری ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ شهریور ماه فایل  صورتجلسه
واگذاری خودروسواری معاونت غذا و دارو  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ شهریور ماه فایل  صورتجلسه 
واگذاری خودروسواری معاونت درمان مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ شهریور ماه فایل  صورتجلسه
واگذاری خودروسواری ستاد مرکزی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۳ شهریور ماه فایل  صورتجلسه 
خرید تجهیزات آزمایشگاهی مرکز نانو فناوری پژوهشکده علوم دارویی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۰ مرداد ماه  فایل صورتجلسه
چاپ اوراق و فرم های مورد نیاز  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۰ مرداد ماه فایل صورتجلسه
خرید البسه پرسنلی مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۰ مرداد ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱۰ مرداد ماه  فایل صورتجلسه 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات مجتمع بیمارستانی یاس  مناقصه محدود  ۱۴ تیرماه فایل  صورتجلسه 
تامین نیروی انسانی خوابگاه های خودگردان معاونت دانشجویی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱ خرداد ماه  فایل صورتجلسه
خرید یک دستگاه کروماتوگرافی مایع معاونت غذا و دارو  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱ خرداد ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری خودروسواری شبکه بهداشت و درمان شهرری  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۱ خرداد ماه  فایل  صورتجلسه
خرید و نصب و راه اندازی ۴ دستگاه آسانسور پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه محدود ۲۲ اردیبهشت ماه  فایل صورتجلسه
نگهداری فضای سبز مرکز رشد  مناقصه یک مرحله ای  ۱۱ اردیبهشت ماه  فایل صورتجلسه
نگهداری، تعمیرات تاسیسات آزمایشگاه جامع  مناقصه محدود  ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ فایل صورتجلسه 
نگهداری، تعمیرات تاسیسات مجتمع بیمارستانی امیراعلم  مناقصه محدود  ۵اردیبهشت  ۱۴۰۰ فایل صورتجلسه
نگهداری، تعمیرات تاسیسات مرکز طبی کودکان  مناقصه محدود  ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ فایل صورتجلسه
خرید اقلام غذایی طبخ و توزیع غذا مجتمع بیمارستانی یاس (تجدید) مناقصه عمومی    دو مرحله ای ۲۳ اسفند ماه ۹۹ فایل  صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی طبخ و توزیع غذا مجتمع۲ بیمارستانی امام خمینی (تجدید) مناقصه عمومی    دو مرحله ا ی  ۲۳ اسفند ماه ۹۹ فایل  صورتجلسه ۱ و ۲


 
دفعات مشاهده: 31167 بار   |   دفعات چاپ: 300 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA