اختصاص وام قرص الحسنه به پرسنل شاغل در مراکز درمانی و شبکه های بهداشت

 | تاریخ ارسال: 1399/1/27 | 
بسمه تعالی
 
به منظور تقدیر و تشکر از همکاران شاغل در مراکز درمانی و شبکه های بهداشتی، دانشگاه در نظر دارد به زحمتکشان و جهادگران عرصه سلامت وام 50 میلیون ریالی قرض الحسنه اعطا نماید. به همین منظور برای این عزیزان پیامک اطلاع رسانی ارسال شده است.


CAPTCHA