بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 32749
  • کاربران حاضر در پایگاه : 2
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 83
  • بازدید دیروز : 12432
  • بازدید کل : 34566833

آخرین آگهی مناقصه یا مزایده یا فراخوان سال۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
موضوع
نوع 
آگهی  فایل  صورتجلسه
خرید ۲ دستگاه بویلر ببیمارستان شریعتی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۳۰ بهمن ماه  فایل صورتجلسه
خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو موزه تاریخ پزشکی مدیریت فنی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۳۰ بهمن ماه  فایل  صورتجلسه ۱ و ۲
ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه  فراخوان  ۳ اسفند ماه فایل
واگذاری غرفه عینک بیمارستان فارابی  مزایده  ۴ بهمن ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری بخش لنژری بیمارستان سینا  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۴ بهمن ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۴ بهمن ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا  مجتمع بیمارستانی یاس مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۴ بهمن ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۴ بهمن ماه  فایل  صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا   معاونت دانشحویی مناقصه عمومی دو مرحله ای ۴ بهمن ماه فایل  صورتجلسه ۱ و ۲
فراخوان حسابرس فراخوان ۳۰آبان ماه فایل
افزایش قدرت برق بیمارستان فارابی  مناقصه محدود  - فایل صورتجلسه
نگهداری و راهبری تاسیسات کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر مناقصه محدود - فایل صورتجلسه
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا و بهسازی آشپزخانه بیمارستان بهرامی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
     خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع           مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه
۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع    بیمارستان رازی مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲ 
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع    بیمارستان امیراعلم مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ وتوزیع    بیمارستان ضیائیان  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع    بیمارستان شریعتی مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
            خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع            بیمارستان بهارلو مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
        خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع                بیمارستان روزبه  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و  ۲
      خرید اقلام غذایی و طبخ و  توزیع                بیمارستان آرش            مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲ 
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع     بیمارستان سینا  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ وتوزیع     بیمارستان فارابی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذر ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
تامین نیروی انسانی کلینیک ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آذر ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید خدمات تخصصی و مشاغل گروه پرستاری برخی از واحدهای تابعه  مناقصه عمومی دو مرحله ای ۱ آذر ماه  فایل  صورتجلسه ۱ و ۲
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا     مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آبان ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان شهر ری  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آبان ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
                خرید خدمات تخصصی           مرکز بهداشت جنوب مناقصه عمومی دو مرحله ای ۱ آبان ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه عمومی دو مرحله ای ۱ آبان ماه فایل صورتجلسه ۱ و ۲
واگذاری خودروسواری مرکز
بهداشت جنوب
مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۱ آبان ماه  فایل صورتجلسه
خرید البسه پرسنلی مدیریت نظارت   (تجدید مناقصه) مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱ آبان ماه فایل صورتجلسه
ساخت و حمل دو دستگاه پست برق مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه       مدیریت فنی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۲ مهر ماه  فایل صورتجلسه
خرید البسه پرسنلی مدیریت نظارت  مناقصه عمومی یک مرحله ای  ۲ مهر ماه  فایل صورتجلسه
تامین راننده جهت آمبولانس های مجتمع بیمارستانی امام (ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ مهر ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
بیمه تکمیلی درمان و اموال معاونت توسعه  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ مهر ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
        نگهداری و راهبری تاسیسات         ساختمان حافظ مناقصه عمومی دو مرحله ای ۲ مهر ماه  فایل صورتجلسه
۱ و ۲
واگذاری خدمات نظافت ساختمان حافظ مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ مهر ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
واگذاری خدمات نظافت و پشتیبانی     ستاد مرکزی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ مهر ماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲
واگذاری خودروسواری و مینی بوس شبکه بهداشت اسلامشهر  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ مهرماه فایل صورتجلسه
۱ و ۲
واگذاری مراکز جامع خدمات سلامت مشیریه شهرری  مناقصه عمومی یک مرحله ای ۳۰ شهریورماه فایل صورتجلسه
واگذاری مراکز جامع خدمات سلامت      ولی آباد بهشتی شهرری  مناقصه عمومی یک مرحله ای ۳۰ شهریورماه فایل  صورتجلسه
واگذاری مراکز جامع خدمات سلامت ظهیرآباد شهر ری مناقصه عمومی یک مرحله ای ۳۰ شهریورماه فایل صورتجلسه
واگذاری مراکز جامع خدمات سلامت    علایین شهرری  مناقصه عمومی یک مرحله ای ۳۰ شهریورماه فایل صورتجلسه
واگذاری مراکز جامع خدمات سلامت   آفرینش شهرری  مناقصه عمومی یک مرحله ای ۳۰ شهریورماه فایل  صورتجلسه
واگذاری مراکز جامع خدمات سلامت  آزادگان شهر ری مناقصه عمومی یک مرحله ای ۳۰ شهریورماه فایل صورتجلسه
خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ شهریورماه فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خودروسواری مرکز بهداشت جنوب  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ شهریورماه فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خودروسواری معاونت درمان  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ شهریورماه فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خودروسواری معاونت غذا و دارو  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ شهریورماه فایل صورتجلسه ۱ و ۲
خودروسواری ستاد مرکزی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲ شهریورماه فایل  صورتجلسه ۱ و ۲
نگهداری و تعمیرات تاسیسات مجتمع بیمارستانی یاس مناقصه محدود  ۱۸ تیرماه فایل صورتجلسه
خرید، نصب راه اندازی پست برق کامپکت،عملیات نیرو رسانی و کابل کشی مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله ای ۳۰ تیرماه  فایل صورتجلسه  ۱ و ۲
خرید،حمل،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت  ۷۰۰(هفتصد)کیلو ولت آمپر و تابلو کنترل و ظرفیت و قدرت و تابلو چینج اور مربوط به موزه دانشگاه علوم پزشکی تهران مناقصه عمومی دو مرحله ای ۳۰ تیرماه  فایل صورتجلسه ۱ و ۲ 
خرید ساخت و حمل تابلوهای برق اصلی و اضطراری، بانک های خازن، پست سنتی ۲۰kv و پست های کمپکت ۲۰kv بیمارستان دکتر شریعتی  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای  ۱۶ تیرماه  فایل صورتجلسه
خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکروآب خنک ۱۰۰ تن واقعی موزه علوم پزشکی  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای  ۱۶ تیرماه  فایل صورتجلسه
تجهیز و تغذیه پست جدید بیمارستان کودکان حکیم  مناقصه محدود ۱۲     خرداد ماه فایل صورتجلسه
۱ و ۲
واگذاری مدیریت خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۳ اردیبهشت ماه  فایل  صورتجلسه
۱ و ۲
خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکروآب خنک ۱۰۰ تن واقعی موزه علوم پزشکی  مناقصه عمومی دو مرحله ای  ۲۳ اردیبهشت ماه فایل  صورتجلسه ۱ و ۲ و ۳
واگذاری ایاب و ذهاب و خودروسواری شبکه بهداشت ری  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای  ۲۳ اردیبهشت ماه فایل  صورتجلسه ۱ و ۲
خرید سردخانه های صنعتی آشپزخانه صنعتی کوی دانشگاه معاونت دانشجویی  مناقصه‌عمومی یک مرحله ای ۸ اسفند ماه  فایل  صورتجلسه
خرید ماشین آلات و تجهیزات آشپزخانه صنعتی کوی دانشگاه معاونت دانشجویی مناقصه‌عمومی 
یک مرحله ای
۸ اسفند ماه  فایل  صورتجلسه
دفعات مشاهده: 40408 بار   |   دفعات چاپ: 383 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA