مرامنامه تور

 | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 
بسمه تعالی
مرامنامه (مخصوص شرکت در اردوی راهیان نور جنوب کشور - فروردین 99)
1- رعایت شئونات و پوشش اسلامی در طول سفر بویژه در مناطق عملیاتی.
2- احترام به برنامه های فرهنگی و پیش بینی شده از سوی مسئولین اردو.
3- همسو بودن انتظارات اینجانب از شرایط رفاهی اردو و امکانات در نظر گرفته شده.
4- بدلیل ظرفیت محدود بعد از ثبت نام  قرعه کشی انجام خواهد شد.
5- عدم عودت هزینه دریافت شده در صورت انصراف از اردو.
6- ممنوعیت خروج از اردو به منظور دیدار اقوام و دوستان و ...
7- جایگزین کردن افراد بعد از ثبت نام مورد قبول نیست.
8- در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد شرکت کننده ویا نامساعد بودن شرایط آب-هوایی وجاده ها بنا به تشخیص مسئولین ذیربط احتمال لغو اردو وجود خواهد داشت.
9- بیمه بودن همکاران  در طول سفر.
10- چنانچه سفر مذکور برای سلامتی اینجانب یا همراهان از نظر پزشکی مضر می باشد،مسئولین اردو را مطلع نماییم.

 
همکار محترم حتما قبل از اقدام به رزرو اردوی راهیان نور جنوب کشور در نوروز 1399 حتما مرامنامه را مطالعه نمایید و پس از اطلاع و موافقت با مفاد آن اقدام به رزرو اردو نمایید.
 


CAPTCHA