آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 32753
  • کاربران حاضر در پایگاه : 3
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 163
  • بازدید دیروز : 12236
  • بازدید کل : 34591454

دستورالعمل استفاده و ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
در اجرای تبصره ماده ۹۲ آئین ­نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه به منظور انجام ذخیره مرخصی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعضاء هیأت علمی اعم از رسمی، پیمانی و مشمولین تعهدات قانونی، دستورالعمل مربوطه جهت اجرا ب­شرح ذیل اعلام می­گردد :

۱- مرخصی استحقاقی سالانه کلیه اعضای هیأت علمی اعم از رسمی ، پیمانی و مشمولین تعهد خدمات قانونی و خدمت نظام وظیفه در طول سال تحصیلی دو ماه می¬باشد که کسر ایام غیر تعطیل نوروز از مدت مذکور برابر آئین نامه استخدامی الزامی است . نظر باینکه اعطای مرخصی در هر ماه با رعایت میزان استحقاق و مشروط به انجام کار می باشد لذا استفاده از مرخصی ماه‌های بعد بر خلاف مقررات بوده و در صورت لزوم می بایست از مرخصی‌های ذخیره استفاده گردد که اعلام آن به این معاونت الزامی است.

۲- مرخصی ایام مأموریت آموزشی (به جز فرصت مطالعاتی)قابل ذخیره نمی باشد ودرصورت اتمام مأموریت در همان سال تحصیلی صرفاً قابل استفاده درهمان سال خواهد بود لذا اعلام تاریخ شروع یا خاتمه مأموریت در خصوص افرادی که بخشی از سال تحصیلی را از مأموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نموده اند در گزارش کارکرد الزامی است .بدیهی است به ایام مرخصی بدون حقوق مرخصی استحقاقی تعلق نمی¬گیرد .

۳- محاسبه تعطیلات رسمی کشور که بین دو مرخصی استحقاقی واقع شود جزو مرخصی استحقاقی عضو هیأت علمی الزامی است.

۴- میزان مرخصی سالانه اعضای هیات علمی نیمه وقت (باستثناء مشمولین خدمت نیمه وقت بانوان) به نصف مدت مرخصی اعضای تمام وقت کاهش می یابد وچنانچه مشمول قانون حق اشعه باشند مرخصیهای اشعه نیز نصف می¬گردد.درج موارد مذکور در گزارش کارکرد مشمولین موضوع الزامی است.

۵- حداکثر میزان ذخیره مرخصی سالانه اعضای هیات علمی به استثناء رؤسا و معاونین دانشکده و بیمارستان ها ۱۵روز می¬باشد .

۶- ارائه ساعات کارکرد برای کلیه اعضای هیأت علمی اعم از رئیس و معاون و سایر اعضاء به استثناء اساتید ونیز اسامی تایید شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه جهت استفاده از سیستم شعاع با عنایت به مدت تعیین شده الزامی است ،اضافه می¬نماید کلیه پیشنهادات ذخیره مرخصی و گزارش کارکرد اعضاء می بایست صرفاً طی یک نامه وطبق فایل اکسل تکمیل و پس از اخذ امضاء مسئولین مندرج در فرم همراه با فهرست متقاضیان ذخیره مرخصی ارسال گردد .

۷- اخذ ساعات کارکرد اعضای هیأت علمی، از محل مأموریت و ارائه اصل آن به این معاونت بر عهده واحد محل خدمت می¬باشد .

۸- ساعات و مدت حضور اعضا در ستون ماموریت و مرخصی های استعلاجی در صورتی به ساعات تایمکس اضافه و محاسبه خواهد شد که از سوی دانشگاه دارای تاییدیه و موافقت باشد . (ابلاغ مأموریت و تاییدیه های استعلاجی جمعاً و منفرداً بیش از ۱۰ روز به پیوست ارسال گردد)

۹- مرخصی های استعلاجی اعضاء لغایت ۱۰ روز نیازمند تأیید پزشک معالج، لغایت ۳۰ روز نیازمند تأیید پزشک معتمد دانشگاه و بیشتر از ۳۰ روز نیازمند تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه می باشد و در این صورت به ساعت تایمکس اضافه و محاسبه خواهد شد. اضافه می نماید حداکثر میزان استفاده از مرخصی استعلاجی در یک سال تقویمی به میزان ۴ ماه می باشدو استفاده بیش از ۴ ماه با تأیید کمیسیون پزشکی امکانپذیر می باشد.

۱۰- گزارش کارکرد اعضای هیأت علمی در ستون ساعات حضور تایمکس باید صرفاً براساس کارت تایمکس بدون احتساب مرخصی و مآموریت درج شود. بدیهی است میزان مرخصی ها و مآموریت ها می بایست در ستون مربوطه لحاظ گردد .اضافه می نماید پس از ارسال ساعت کارکرد اعضاء مجددا هیچ گونه اصلاحی در خصوص ساعت کارکرد مورد قبول و رسیدگی نمی باشد .

۱۱- ارسال درخواست ذخیره مرخصی برای جانبازان حالت اشتغال بر عهده واحد مربوطه می باشد .

۱۲- در خصوص مسئولین اجرائی در صورت تغییر انتصابات ، تاریخ برکناری وانتصاب مسئولین جدید می بایست در قسمت ملاحظات اعلام گردد .

۱۳- اعضای هیأت علمی فاقد هرگونه مرخصی تشویقی اعم ازمرخصی ساعتی، میان ترم و تابستانی می باشند از تمام مرخصی استحقاقی آن سال تحصیلی وصرفا ۵۴ روزمرخصی استحقاقی سالانه وذخیره مرخصی حداکثر به مدت ۴ ماه در سال تحصیلی و درصورت نیاز به مرخصی بیش از ۴ ماه درصورت وجود ذخیره مرخصی وتایید هیأت رئیسه محترم دانشگاه قابل استفاده خواهد بود.

۱۴- استفاده اعضای هیأت علمی مشمول تعهدات خدمات قانونی از مرخصی بدون حقوق در طول دوره تعهدات (طبق حکم حقوقی) امکان پذیر نمی باشد.

۱۵- انجام ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی مأمور به خدمت از خارج دانشگاه بر عهده همان دانشگاه میباشد لذا پس از دریافت گزارش کارکرد در پایان هر سال تحصیلی وضعیت مرخصیهای استفاده شده توسط این معاونت به دانشگاه مبداً جهت اقدام لازم اعلام خواهد شد.

۱۶- به افرادی که درطول سال تحصیلی به عضویت هیأت علمی پذیرفته می شوند، از همان تاریخ اجرای حکم مربوطه، مرخصی استحقاقی قابل اعطاء می باشد . درخصوص افرادی نیز که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند صرفا تا زمان اشتغال، مرخصی استحقاقی تعلق خواهد گرفت.

۱۷- درصورت ایجاد فاصله کوتاه مدت بین پایان مأموریت های اعضای هیأت علمی و شروع بکار آنان، استفاده و کسر از مرخصی های استحقاقی یا ذخیره بابت فاصله موجود الزامی است.

دفعات مشاهده: 7531 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA