برگزاری جلسه مشترک معاونت اداری مالی دانشگاه تهران و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 | تاریخ ارسال: 1398/6/1 | 
بسمه تعالی
در این جلسه که با موضوع  بررسی عملکرد دو دانشگاه در ارائه تسهیلات رفاهی برگزار شد. علاوه بر بررسی روند ارائه خدمات رفاهی در خصوص توسعه و همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک دو دانشگاه بحث و گفتگو و تبادل نظر شد.

 


CAPTCHA