بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 32749
  • کاربران حاضر در پایگاه : 1
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 85
  • بازدید دیروز : 12580
  • بازدید کل : 34567134

آخرین آگهی مناقصه یا مزایده یا فراخوان سال 1398

 | تاریخ ارسال: 1397/12/19 | 
موضوع نوع آگهی فایل صورتجلسه

اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران

پروژه های درمانی

قراخوان  7 اسفندماه فایل
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور مجتمع بیمارستانی امام خمینی  مناقصه محدود 20 بهمن ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت
شماره 10 و پایگاه ضمیمه مرکز بهداشت جنوب
مناقصه عمومی یک مرحله ای 13 بهمن ماه فایل صورتجلسه 
پروژه اجرای اسکلت، شمع بتنی دستی، پایدارسازی دیواره گود دانشکده توانبخشی  مناقصه عمومی دو مرحله ای 13 بهمن ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
نگهداری، سرویس و تعمیرات تاسیسات مرکز طبی کودکان  مناقصه محدود 12 بهمن ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیغ غذا مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای 1 بهمن ماه و 2 بهمن ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی  مناقصه عمومی دو مرحله ای 1 بهمن ماه و 2 بهمن ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا مجتمع بیمارستانی یاس  مناقصه عمومی دو مرحله ای 1 بهمن ماه و 2 بهمن ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
نگهداری و تعمیرات تاسیسات بیمارستان امیراعلم  مناقصه محدود  7 دی ماه فایل صورتجلسه
واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان بهرامی مزایده  7 دی ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری غرفه فروش عینک فارابی  مزایده  7 دی ماه  فایل صورتجلسه
واگذاری بخش لنژری بیمارستان سینا  مناقصه عمومی دو مرحله ای 7 دی ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
تکمیل بخش شیمی درمانی بیمارستان آرش مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی (تجدید مناقصه) مناقصه‌عمومی  دو مرحله ای 7 دی ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان رازی مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امیراعلم مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان ضیائیان مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان شریعتی مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهارلو مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان روزبه مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان آرش مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان سینا مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان فارابی  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و  2 آذر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا و خرید تجهیزات بیمارستان بهرامی مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و   2 آذر ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید مشاغل تخصصی و گروه پرستاری واحدهای تابعه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 آبان ماه و   2 آذر ماه  فایل  صورتجلسه 1 و 2
تکمیل بخش شیمی درمانی بیمارستان آرش مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی مناقصه‌عمومی دو مرحله ای

30 آبان ماه و  2 آذر ماه

فایل  صورتجلسه 1 و 2
واگذاری بوفه بلوار کشاورز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مزایده  19 آبان ماه  فایل  صورتجلسه 1
تامین نیروی انسانی کلینیک ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 آبان ماه  فایل  صورتجلسه 1 و 2
عملیات احداث مرکز بهداشتی و درمانی اسلام آباد جاده نظامی  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای  19 آبان ماه  فایل  صورتجلسه 1 و 2
خرید مواد اولیه غذا، طبخ و توزیع و تجهیز آشپزخانه مرکز طبی کودکان  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 1 آبان ماه  فایل  ضورتجلسه 1 و 2
خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان شهر ری مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 1 آبان ماه  فایل  صورتجلسه 1 و 2
پروژه تکمیل بخش زنان و زایمان بیمارستان ولیعصر(عج)  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 14 مهر ماه فایل صورتجلسه 
1 و 2
پروژه تعمیرات و بازسازی آشپزخانه بیمارستان امام خمینی(ره) مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 14 مهر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
بیمه تکمیلی درمان و اموالمدیریت نظارت و توسعه
امور عمومی
مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید البسه پرسنلی مدیریت نظارت و توسعه
امور عمومی
مناقصه‌عمومی یک مرحله ای 3 مهر ماه فایل صورتجلسه 1
خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع و حمل غذا، فعالیت‌های هتلداری، هتل اسپادانای مشهد  مقدس مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم برق ایمن (UPSمجتمع‌بیمارستانی‌یاس مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
خدمات نظافت و پشتیبانی معاونت توسعه و برنامه‌ریزی منابع مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان ‌اسلامشهر مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت جنوب مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه  فایل صورتجلسه 1 و  2
ایاب و ذهاب دانشجویان معاونت دانشجویی مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان شهر ری مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 3 مهر ماه فایل  صورتجلسه
1
خدمات نظافت و پشتیبانی معاونت توسعه مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت جنوب مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت و درمان شهر ری مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه فایل صورتجلسه  1 و 2
خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع و حمل غذا، فعالیت های هتلداری، هتل اسپادانای مشهد مقدس مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه فایل صورتجلسه 1 و 2
تامین راننده جهت آمبولانس ها مجتمعغ بیمارستانی امام خمینی (ره) مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه فایل صورتجلسه 1و 2
خدمات و نظافت ساختمان حافظ مناقصه‌عمومی دو مرحله ای  19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان حافظ مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه  1 و 2
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم برق ایمن (UPS) مناقصه‌عمومی دو مرحله ای  19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
خودروسواری معاونت درمان  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه 1 و 2
ایاب و ذهاب دانشجویان معاونت دانشجویی مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه  1
خودروسواری و مینی بوس مرکز بهداشت جنوب مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه  1 و 2
خودروسواری ستاد مرکزی  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه  فایل صورتجلسه  1 و 2
خودروسواری شبکه بهداشت و درمان شهر ری مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 19 مرداد ماه فایل  صورتجلسه 1 و 2
واگذاری فضای سبز معاونت دانشجوبی و موزه مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 خرداد ماه و 1 تیرماه فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری خودرو سواری معاونت غذا و دارو مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 خرداد ماه و   1 تیرماه فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری خودرو سواری و مینی بوس مرکز بهداشت جنوب مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 خرداد ماه و   1 تیرماه  فایل صورتجسه 1 و 2
واگذاری خودرو سواری و مینی بوس شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 خرداد ماه و 1 تیرماه  فایل صورتجلسه
1 و 2
خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق مجتمع بیمارستانی یاس (تجدید مناقصه) مناقصه‌عمومی دو مرحله ای 30 خرداد ماه و   1 تیرماه فایل صورتجلسه 1 و 2
عملیات مقاوم سازی  خوابگاه دانشجویی دمشق (تجدید مناقصه) مناقصه‌عمومی دو مرحله ای

30 خرداد ماه و 

1 تیرماه

فایل صورتجلسه 1 و 2
نگهداری، سرویس و تعمیرات تاسیسات (مجدد)  فراخوان (مجدد) 18 خرداد  فایل ندارد
نگهداری، سرویس و تعمیرات تاسیسات فراخوان  11 اردیبهشت  فایل ندارد 
واگذاری مدیریت خوابگاه‌های دانشجویی   مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 31 فروردین و 2 اردیبهشت  فایل صورتجلسه 1و 2
نگهداری و راهبری تاسیسات یاس مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 31 فروردین و 2 اردیبهشت فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید و نصب و راه اندازی  سیستم اعلان حریق مجتمع یاس مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 31 فروردین و 2 اردیبهشت فایل صورتجلسه 1و 2
​مقاوم‌سازی‌و‌بهسازی خوابگاه دانشجویی دمشق  مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 31 فروردین و 2 اردیبهشت فایل  صورتجلسه 1 و 2

 
دفعات مشاهده: 51286 بار   |   دفعات چاپ: 807 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA