بانک قرض الحسنه رسالت

بسمه تعالی


 
شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون ریالی رسالت:
کارمزد تسهیلات ۲%
تعداد اقساط: ۳۶ ماهه
مبلغ قسط اول: ۲ میلیون ریال
مبلغ سایر اقساط: ماهیانه ۳/۰۳۰/۰۰۰ ریال

مبلغ افتتاح حساب ۵۰۰ هزار ریال می باشد.
---------------------------------------------------
شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ۱۵۰ میلیون ریالی رسالت:
کارمزد تسهیلات ۲%
تعداد اقساط: ۲۴ ماهه
مبلغ قسط اول: ۳ میلیون ریال
مبلغ سایر اقساط: ۶ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال


برندگان جهت تشکیل پرونده و دریافت وام به نمایندگان رفاهی محل خدمت خود مراجعه نمایند. سایر مراحل جهت دریافت وام بر اساس فرایند های زیر می‌باشد.
مبلغ افتتاح حساب ۵۰۰ هزار ریال می باشد.

(نکته مهم :: در سفته قسمت محل اقامت از نوشتن آدرس محل کار خودداری کنید ، فقط آدرس محل سکونت مورد قبول است ؛ حتما در ابتدای آدرس محل سکونت در قسمت محل اقامت اسم استان را ذکر نمایید و بعد مابقی آدرس را بنویسید .
در قسمت محل پرداخت سفته فقط از اسم مرکز استان استفاده کنید جهت راهنمایی بیشتر به رابط رفاهی خود مراجعه کنید.


 


CAPTCHA