بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 32748
  • کاربران حاضر در پایگاه : 1
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 117
  • بازدید دیروز : 13971
  • بازدید کل : 34553788

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه/ رتبه شغلی

فرایند ارتقاء طبقه و ارتقاءرتبه کارکنان 

*بخشنامه شماره ۱۶۷۲/۲۱۲/د مورخ ۱۹/۰۹/۹۹ معاون محترم توسعه مدیریت ،منابع وبرنامه ریزی وزارت بهداشت  در خصوص لغو امتیازات اعطایی کرونا 
بخشنامه شماره ۹۹/۱۱/۵۱/۱۷۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ مدیر محترم توسعه سازمان وسرمایه انسانی در خصوص تسهیل در فرایند ارتقاء رتبه های شغلی کارکنان  

بخشنامه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه درخصوص تغییر در فرآیند ارتقاء به رتبه شغلی عالی
شماره بخشنامه: ۴۵۴۲/ ۵۱/ ۱۱/ ۹۸، مورخ: ۹۸/۰۳/۱۹
**فرم شماره ۳ (جهت ارتقاء به رتبه شغلی عالی کسب حداقل ۳۶۰ امتیاز از ۵۰۰ امتیاز فرم شماره ۳ الزامی است، شایان ذکر است شاخص های ارزیابی مندرج در بندهای  ۱ تا ۷ این فرم می بایست توسط کارگزینی واحد محل خدمت مستخدم بررسی و در ستون امتیاز مکتسبه ثبت گردد).
**فرم شماره ۱ (این فرم شامل خلاصه اطلاعات کارکنان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی بوده و توسط کارگزینی واحد خدمت مستخدم تکمیل می گردد).
**فرم شماره ۲ ( این فرم علاوه بر خلاصه اطلاعات کارکنان، شامل ۴ پرسش مرتبط با شغل مورد تصدی مستخدم می باشد، حداکثر امتیاز مکتسبه از ۴ پرسش مذکور ۵۰ بوده که امتیاز حاصله پس از تایید فرم شماره ۲ صرفا توسط بالاترین مقام آن واحد در بند ۸ فرم شماره ۳ درج می گردد. بدیهی است تکمیل خلاصه اطلاعات کارکنان توسط کارگزینی واحد محل خدمت مستخدم  و پاسخ به ۴ پرسش مذکور توسط مستخدم انجام می گردد.
**جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پمفلت ارتقاء رتبه شغلی عالی اینجا کلیک کنید.

​♦آئین نامه جدید مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه در تاریخ ۹۷/۶/۲۱ به تصویب هیئت محترم امنا و در تاریخ ۹۷/۱۱/۱ طی نامه شماره ۱۷۷۳۰/ ۱۱۰/ د/ ۹۷ به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردید.

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه درخصوص نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی جدول شماره ۱ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری(تجدید تخصیص) 
شماره بخشنامه: ۴۶۳/ ۱۱۰/ د / ۹۷، مورخ: ۹۷/۰۱/۲۷
جهت دریافت بخشنامه شماره ۲۱۲/۲۲۶۱/د مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع اینجا کلیک کنید.


​♦مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درخصوص موافقت با کاهش امتیاز مندرج در بند ۱ ردیف ۳-۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ مورخ ۸۹/۱۰/۲۷ از ۹۰ درصد به ۸۵ درصد جهت ارتقاء به رتبه شغلی عالی
شماره بخشنامه: ۴۰۱/ ۲۰۰/۹۲، مورخ: ۹۲/۰۳/۰۹
فرایندهای قدیمی ارتقا ء رتبه عالی، جهت ارتقاء رتبه عالی به فرایندهای جدید ابتدای صفحه مراجعه فرمایید.

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه  درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی (پیرو بخشنامه شماره ۲۱۲/۸۹۱/د مورخ ۹۱/۰۵/۱۵)
شماره بخشنامه:۲۱۳۵۶/ ۱۱۰/د/۹۱ ، مورخ: ۹۱/۰۹/۲۹

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه درخصوص پیرو بخشنامه شماره ۲۱۲/۶۵۴/د مورخ ۹۱/۰۴/۱۲ شماره بخشنامه: ۱۳۷۹۸/ ۱۱۰/ د / ۹۱، مورخ: ۹۱/۰۶/۲۵

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی (پیرو بخشنامه شماره ۲۱۲/۸۹۱/د مورخ ۹۱/۰۵/۱۵) 
شماره بخشنامه: ۱۲۴۳/ ۲۱۲/ د ، مورخ: ۹۱/۰۷/۱۱

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی (پیرو بخشنامه شماره ۲۱۲/۶۵۴/د مورخ ۹۱/۰۴/۱۲) 
شماره بخشنامه: ۸۹۱/ ۲۱۲/ د ، مورخ: ۹۱/۰۵/۱۵
 
​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی  
شماره بخشنامه: ۶۵۴/ ۲۱۲/ د ، مورخ: ۹۱/۰۴/۱۲

♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع درخصوص تفویض انجام و تایید امور مربوط به رتبه شغلی خبره به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۵
شماره بخشنامه: ۱۷۹۶/ ۲۱۲/ د، مورخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع درخصوص ابلاغ طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور
شماره بخشنامه: ۲۱۲/۱۴۸/د، مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع درخصوص ضوابط اجرایی ارتقای طبقه، رتبه شغلی و طبقه تشویقی
شماره بخشنامه: ۲۱۲/۶۵۴/د، مورخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲


♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه درخصوص برخورداری از یک طبقه تشویقی بابت ارزیابی عملکرد در ۵ سال متوالی منتهی به سال ۱۳۹۰
شماره بخشنامه: ۱۱۰/۲۵۳۵۷/د/۹۱ مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ - در راستای اجرای مفاد ماده ۹ بخشنامه شماره ۲۱۲/۶۵۴/د مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع


♦مصوبه شماره ۹۲/۶۱/۲۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ استانداری تهران درخصوص تسهیل شرایط ارتقاء به رتبه شغلی عالی

الزامات تنظیم مستندات جهت ارتقا به رتبه شغلی خبره - عالی  

   •مستندات ارتقاء به رتبه شغلی عالی  

نمونه هایی از مستندات تنظیم شده جهت ارتقاء به رتبه شغلی عالی

رسته بهداشتی و درمانی، رشته شغلی پرستار

رسته اداری و مالی، رشته شغلی حسابدار

رسته آموزشی و فرهنگی، رشته شغلی کارشناس خدمات آموزشیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 35351 بار   |   دفعات چاپ: 1911 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر