بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 30228
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 8
  • بازدید دیروز : 28681
  • بازدید کل : 22924944

آخرین آگهی مناقصه یا مزایده یا فراخوان سال 1396

 | تاریخ ارسال: 1396/1/14 | 

AWT IMAGE

موضوع مناقصه یا مزایده یا فراخوان نوع مناقصه و مزایده فایل آگهی فایل اسناد  سایر موارد 
مشارکت برای ساخت و بهره برداری ابنیه(فضای اداری، مرکز اقامتی، مجموعه ورزشی تفریحی) در جزیزه کیش فراخوان روز 23 اسفندماه ---- فراخوان
خرید خدمات اداره هشت خوابگاه دانشجویی غیردولتی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 29 و 30 بهمن ماه اسناد صورتجلسه مرحله و 2
خرید دستگاه EEG/ERP بیمارستان روزبه مناقصه عمومی یک مرحله ای روزهای 29 و 30 بهمن ماه اسناد صورتجلسه نهایی
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد از رده مناقصه خارج شد
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان فارابی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان ضیائیان  مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان شریعتی  مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان سینا مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان آرش مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان بهرامی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان بهارلو مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان رازی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان روزبه مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خدمات و پشتیبانی کلینیک ویژه مجتمع بیمارستان امام (ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری امور خدمات تخصصی و مشاغل پرستاری واحدهای تابعه معاونت توسعه  مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید دستگاه EEG/ERP بیمارستان روزبه مناقصه عمومی یک مرحله ای روزهای 2 و 4 آذر ماه اسناد صورتجلسه نهایی
فروش خودروهای اسقاط مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مزایده عمومی یک مرحله ای روزهای 30 مهر و 1 آبان اسناد صورتجلسه مرحله نهایی
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی بیمارستان امیراعلم مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 مهر و 1 آبان اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذایی معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 مهر و 1 آبان اسناد صورتجلسه مرحله نهایی
واگذاری بخش لنژری بیمارستان سینا مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 مهر و 1 آبان اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری خدمات و نظافت معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری خدمات، نظافت و پشتیبانی واحدهای تابعه مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری خدمات، نظافت و پشتیبانی رامسر مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری خدمات جابجایی بیماران مجتمع امام(ره) مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری بخش لنژری بیمارستان سینا مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان امیراعلم مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان یاس مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید دستگاه مکانیزه توزیع دارو داروخانه سیزده آبان مناقصه عمومی یک مرحله ای روزهای 30 شهریور و 1 مهر  اسناد صورتجلسه مرحله 1 
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا و تجهیز آشپزخانه مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 5 و 6 شهریور ماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا فراخوان روزهای16 و 17 مردادماه ----- فراخوان(اتمام)
واگذاری بیمه اشخاص و اموال و مسوولیت دانشگاه مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای16 و 17 مردادماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
عملیات طراحی و ساخت کلین روم مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای7 و 8 مردادماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
عملیات تکمیلی ساختمان طرح توسعه و مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای7 و 8 مردادماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید دستگاه مکانیزه توزیع دارو داروخانه سیزده آبان مناقصه عمومی یک مرحله ای روزهای 22 و 24 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 22 و 24 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری امور خودرو سواری شبکه شهرستان ری مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 22 و 24 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری امور خودرو سواری معاونت درمان مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 22 و 24 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری امور خودرو سواری ستاد مرکزی مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 22 و 24 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان یاس مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 22 و 24 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید خدمات تخصصی مشاغل گروه پرستاری و پشتیبانی بیمارستان یاس مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 22 و 24 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید خدمات تخصصی و پشتیبانی پژوهشکده علوم غدد مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 15 و 17 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید خدمات تخصصی و پشتیبانی بیمارستان بهارلو مناقصه عمومی دو مرحله ای روزهای 15 و 17 تیرماه اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید یک دستگاه چیلر اسکرو هواخنک  152 تن واقعی مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 28 و 29 خرداد اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید یک دستگاه چیلر اسکرو آب خنک 300 تن واقعی  مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 28 و 29 خرداد اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خرید خدمات تخصصی بهداشتی درمانی معاونت بهداشت مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 28 و 29 خرداد اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
ساخت کلینیک مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 17و18اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
فضای سبز معاونت دانشجویی و موزه مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
هتلداری و خرید غذای هتل اسپادانای مشهدمقدس مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خدمات و نظافت ساختمان حافظ مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
تاسیسات ساختمان حافظ مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خودرو سواری معاونت بهداشت مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خودرو سواری معاونت غذا و دارو مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خودرو سواری مرکز بهداشت جنوب مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
خودرو سواری شبکه بهداشت اسلامشهر مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 14 و 16 اردیبهشت اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2
تهیه، تجهیز و اجرای زیرساخت فعال مرکز داده و دیسپچینگ اورژانس تهران مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 30 و 31 فروردین  اسناد صورتجلسه مرحله 1 و
بازسازی اتاق های عمل مدولار بیمارستان آرش مناقصه عمومی دو مرحله ای روز 30 و 31 فروردین اسناد صورتجلسه مرحله 1 و 2

دفعات مشاهده: 48119 بار   |   دفعات چاپ: 789 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA