فرآیند بررسی و پرداخت خسارت در بیمه نامه ثالث

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت در بیمه نامه ثالثمراجعه‌کننده به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث اعلام خسارت می‌نماید؛ برای این منظور، "فرم اعلام خسارت" را تکمیل می‌نماید. مراجعه کننده هریک از مقصر یا زیاندیده می‌تواند باشد.
پس از تکمیل فرم، مراجعه‌کننده موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:
     
    کروکی افسر کاردان
    برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی
    سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی
    اصل بیمه‌نامه مقصر
    گواهی‌نامه مقصر و زیاندیده
    یک کوپن بیمه‌نامه مقصر
    کارت خودرو مقصر وزیاندیده

     پس از تائید اعتبار بیمه‌نامه مقصر، برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث به مراجعه‌کننده جهت تهیه عکس از مواضع آسیب‌دیده تحویل داده می‌شود.
     مراجعه‌کننده از مواضع آسیب‌دیده عکس تهیه کرده و به همراه برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث تحویل می‌دهد.
     پس از برآورد خسارت، کارشناس بازدید برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را امضا می‌نماید.
     در صورتیکه مبلغ خسارت برآورد شده مورد توافق کارشناس و مراجعه‌کننده واقع نشود، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث یا کارشناس دیگری را اعزام می‌نماید (که در اینصورت، حکم آن در برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث ثبت می‌گردد) یا خودرو به تعمیرگاه طرف قرارداد بیمه جهت برآورد خسارت فرستاده می‌شود.
     پس از توافق بر مبلغ خسارت، مراجعه‌کننده برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را جهت دریافت مبلغ خسارت به واحد حواله تحویل می‌دهد.
     واحد حواله، ‌اطلاعات حواله را وارد برنامه خسارت (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) کرده و برروی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث پرینت می‌گیرد.
    درصورتیکه خودرو دارای قطعه تعویضی باشد، مراجعه‌کننده موظف است داغی قطعه را تحویل اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث نماید.
     پس از درج اطلاعات حواله برروی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث، مراجعه‌کننده قسمت پایینی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را مبنی بر گواهی دریافت حواله امضا می‌نماید.
مراجعه‌کننده، حواله خسارت را به بانک برده و مبلغ خسارت را دریافت می‌نماید.

خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث
     در تصادفات زیر کروکی برای پرداخت خسارت لازم نمی‌باشد.
     حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد
     بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد
     میزان خسارت زیر ۱۱ میلیون تومان باشد (در سال۹۹)

خسارت با کروکی بیمه نامه شخص ثالث
اگر تصادف شما یکی از شرایط زیر را داشته باشد برای پرداخت خسارت حتما باید کروکی داشته باشید.
•    هرگاه یکی از خودروهای طرفین تصادف ،خودروی نظامی باشد
•    هرگاه تصادف بین چند وسیله نقلیه (سه وسیله نقلیه و یا بیشتر از سه وسیله نقلیه )اتفاق افتاده باشد
•    هرگاه یکی از خودروهای طرفین حادثه خودروی سنگین (کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس) ۷ تن به بالا باشد
•    هرگاه علت تصادف حرکت با دنده عقب باشد
•    هرگاه یکی از طرفین حادثه و تصادف فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد
•    هرگاه یکی از طرفین تصادف فاقد گواهینامه رانندگی باشد
•    هرگاه یکی از طرفین تصادف ساکن محل بروز حادثه نبوده و مسافر و یا میهمان آن استان که در این صورت بستگی به خود مسافر دارد که کروکی بخواهد یا خیر
•    هرگاه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد بایستی کروکی غیر سازشی درخواست گردد
•    هرگاه علت تصادف عبور از چراغ قرمز باشد (بررسی حق تقدم عبور)
•    هرگاه تصادف با شی ثابت مانند تیر چراغ برق، جدول ، گارد ریل و… باشد که نیاز به تصویر وضعیت برخورد وجود دارد
•    هرگاه تصادف بصورت جلو به جلو (اصطلاحاً شاخ به شاخ ) باشد
•    هرگاه یکی از طرفین حادثه موتور سیکلت باشد یا یدک طرف موتور سیکلت باشد
•    هرگاه مابین تاریخ صدور یک بیمه نامه تاخیر زمانی باشد یعنی پیوسته نباشد یا حادثه در خلال ۲۰ روزه اول بعد از صدور بیمه نامه اتفاق بیفتد
•    اتومبیل¬‌های دارای بیمه نامه بدنه از نوع  نارنجی و طلایی که میزان خسارت از سقف تعهد ثالث بالاتر باشد
•    هرگاه یکی از خود طرفین یا سرنشینان مجروح و فوت شوند یعنی خسارت جرحی داشته باشد
•    چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند
•    چنانچه یکی از طرفین به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد کروکی غیر سازشی ترسیم می‌گردد


CAPTCHA