خسارت بیمه بدنه اتومبیل

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 

فرآیند دریافت خسارت در بیمه نامه بــــدنه


پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. چنانچه بیمه گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود.
درصورتیکه بیمه گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود. در پرداخت خسارت چنانچه نیاز به تعویض قطعه‌ای باشد، بیمه گزار موظف است قطعه معیوب را به اداره خسارت تحویل دهد.
•    حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از وقوع حادثه نسبت به تشکیل پرونده و اعلام خسارت اقدام فرمایید .
•    قبل از بازدید کارشناس شرکت بیمه هرگز نسبت به تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو خود اقدام نکنید .
•    در صورتی که خودرو غیر قابل حرکت بود آن را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کنید تا پس از تشکیل پرونده کارشناس بیمه جهت بازدید و کارشناسی به تعمیرگاه مراجعه کند.
•     چک خسارت فقط در وجه مالک و یا وکیل قانونی ایشان صادر میگردد .
•    پس از دریافت خسارت و تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو حتما جهت بازدید کارشناس بیمه و تائید سلامت خودرو و همچنین دریافت الحاقی ثبات سرمایه به شرکت بیمه مراجعه کنید .
 
مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت بیمه بدنه
•    اصل و کپی بیمه  بدنه
•     اصل و کپی بیمه شخص ثالث
•    اصل و کپی گواهینامه  راننده در زمان وقوع حادثه
•     اصل و کپی کارت ملی راننده در زمان وقوع حادثه
•     اصل و کپی کارت خودرو و سند مالکیت خودرو
•     کروکی پلیس یا گزارش حادثه (در صورت وجود )

فرانشیز و سایر کسورات که از مبلغ خسارت بیمه بدنه کسر میشود.
•     فرانشیز حوادث و آتش سوزی در خسارت اول ۱۰% و حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال و در خسارت دوم و به بعد ۲۰% و حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال است
•    فرانشیز سرقت کلی و جزیی ۲۰% است
•    در صورتیکه سن راننده در زمان وقوع حادثه کمتر از ۲۵ سال باشد و یا سابقه گواهینامه راننده کمتر از ۳ سال باشد فرانشیز ۲ برابر خواهد شد
•     از قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها ) از شروع سال ۵ تولید سالیانه ۵ % و حداکثر ۲۵ % هزینه استهلاک کسر میشود .
•    خسارت باطری و لاستیک ها در اثر هر یک از خطرات بیمه شده  تا ۵۰% ارزش نو آنها قابل پرداخت است
 
خسارت های غیر قابل پرداخت در بیمه بدنه
•     خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم.
•    خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
•    خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود
•    خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
•    فقدان ، عدم تناسب یا ابطال گواهینامه راننده خودرو در زمان حادثه
•    خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان باشد
•    خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول ایمنی را رعایت کرده باشد
•    خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه  در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.
•     خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.CAPTCHA