صدور بیمه بدنه اتومبیل

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 

                                                                      مراحل صدور بیمه بـــدنهمراجعه تلفنی و یا حضوری به دفتر بیمه واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی : بلوار کشاورز – نبش خیابان قدس – طبقه منفی ۲- به شماره تماس۸۸۹۷۶۷۴۳

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه
    گواهینامه
    کارت اتومبیل و یا سند مالکیت اتومبیل
    پرکردن فرم پیشنهاد، مشخصات بیمه گزار
    گزارش بازدید اولیه
    فیش واریزی و یا در صورت اقساط چک های مربوطه
توجه: فرم پیشنهاد بیمه نامه شخص ثالث الزاماً می بایست توسط بیمه گزار مطابق با مندرجات کارت انتظامی وسیله نقلیه تکمیل گردد.


تعهدات مالی
در بیمه‌بدنه، تعهد بیمه‌گر جبران خسارات وارد به خود وسیله نقلیه موردبیمه است. به این معنی که بیمه‌گر با بیمه کردن وسیله نقلیه تعهد می‌کند چنانچه به علت هر یک از حوادث مشمول بیمه، وسیله نقلیه بیمه شده، سرقت شود یا به آن خساراتی در اثر حادثه و یا آتش‌سوزی وارد شود خسارت وارده تا سقف سرمایه درخواستی بیمه گزار را جبران نماید.


CAPTCHA