بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 32749
  • کاربران حاضر در پایگاه : 1
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 68
  • بازدید دیروز : 12632
  • بازدید کل : 34567220

آرشیو آگهی های مناقصه و مزایده 95

 | تاریخ ارسال: 1395/1/24 | ارسال‌کننده: محدثی | 

AWT IMAGEعنوان مزایده و مناقصه  نوع مناقصه و مزایده فایل آگهی  فایل اسناد سایر موارد
فراخوان مشارکت در ساخت و بهره برداری ابنیه فراخوان آگهی فراخوان
ابرار اقتصادی - ایران
-------
تکمیل بخش زنان و زایمان بیمارستان ولیعصر(عج) تهران مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 26 و 27 بهمن ماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
عملیات تکمیل کلینیک ویژه اسلامشهر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 10 و 11 بهمن ماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده و مرکز دیسچینگ اورژانس تهران مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 10 و 11 بهمن ماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
فروش خودروهای اسقاطی مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مزایده عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 6 و 7 دی ماه اسناد کلی صورتجلسه نهایی
خرید نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 25 و 28 آذرماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید نصب و راه اندازی 9 دستگاه آسانسور مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 25 و 28 آذرماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید یک دستگاه چیلر جذبی دو اثره 400 تن واقعی مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 25 و 28 آذرماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو 250 تن واقعی مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 25 و 28 آذرماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
عملیات بازسازی، مرمت و عایقکاری موزه علوم پزشکی به مساحت 1450 مترمربع مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 25 و 28 آذرماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
تکمیل اورژانس و غربالگری خون مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 22 و 23 آبانماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول  و دوم
احداث کلینیک ویژه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 22 و 23 آبانماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید مشاغل تخصصی و گروه پرستاری واحدهای تابعه مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 13 و 15 آبانماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان آرش مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 13 و 15 آبانماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم

خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان فارابی

مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 13 و 15 آبانماه اسناد کلی صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان فارابی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 8 و 10 مهرماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول 
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان دکتر شریعتی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 8 و 10 مهرماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان روزبه مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 8 و 10 مهرماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان رازی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 8 و 10 مهرماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهرامی  مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 8 و 10 مهرماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهارلو مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 8 و 10 مهرماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 23 و 24 شهریورماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
عملیات ساختمانی و تاسیساتی سرمایش و گرمایش پژوهشکده دندانپزشکی مناقصه عمومی دو مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 23 و 24 شهریورماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
عملیات تخریب، طراحی و نوسازی مرکز سلامت جامع روستایی قلعه نو مناقصه عمومی دو مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 23 و 24 شهریورماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
واگذاری خدمات و نظافت واحدهای تابعه  مناقصه عمومی دو مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 23 و 24 شهریورماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
واگذاری خدمات جابجایی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مناقصه عمومی دو مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 23 و 24 شهریورماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
واگذاری بخش لنژری بیمارستان سینا مناقصه عمومی دو مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 23 و 24 شهریورماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
 خدمات اماکن ورزشی معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خدمات و نظافت معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خدمات و نظافت مرکز آموزش ضمن خدمات کارکنان رامسر  مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان فارابی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان ضیائیان مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان دکتر شریعتی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان سینا مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان روزبه مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان رازی

مناقصه عمومی دو مرحله یی

آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهرامی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهارلو

مناقصه عمومی دو مرحله یی

آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امیراعلم

مناقصه عمومی دو مرحله یی

آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام (ره) مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
ارائه خدمات درمانی به مددجویان کمپ شفق معاونت درمان

مناقصه عمومی یک مرحله یی

آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه
واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت آزادگان مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه
واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت علائین مناقصه عمومی یک مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه
واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت مشیریه مناقصه عمومی یک مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه  
واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت بدر 2 مناقصه عمومی یک مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه 
واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت ولی آباد بهشتی مناقصه عمومی یک مرحله یی گهی مناقصه و مزایده مربوط 28 و 30 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه 
خرید دو دستگاه چیلر تراکمی پژوهشکده علوم دندانپزشکی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 20 و 21 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله دوم
خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان شریعتی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 20 و 21 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله دوم
واگذاری امور مشاغل تخصصی و گروه پرستاری و پشتیبانی بیمارستان جامع زنان یاس مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 11 و 12 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خودرو سواری ستاد مرکزی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 31 تیر و 2 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول  و دوم
خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان ری مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 31 تیر و 2 مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول  و دوم
خودرو سواری معاونت درمان مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 31 تیر ومردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول  و دوم
ایاب و ذهاب دانشجویان معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 31 تیر و مردادماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم

اسناد مناقصه و ارزیابی فنی - کیفی پیمانکاران شرکت کنندگان باید دارای 1 و 2 در ابنیه و تأسیسات بطور همزمان باشد.

فراخوان  آگهی فراخوان AWT IMAGE --------
نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع بیمارستانی امیراعلم مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 19 و 20 تیر ماه AWT IMAGE صورتجلسه 
واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط 19 و 20 تیر ماه  AWT IMAGE

صورتجلسه جنوب 1 - جنوب 2 - بدر 2 - ظهیرآباد - ولی آباد - آزادگان - علائین - مشیریه 

خرید مواد اولیه غذایی معاونت دانشجویی مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط به 5 و 6 تیر ماه AWT IMAGE صورتجلسه
ارائه خدمات درمانی به مددجویان کمپ شفق معاونت درمان مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط به 5 و 6 تیر ماه AWT IMAGE صورتجلسه
عملیات خاکبرداری و تسطیح اراضی جدید بیمارستان دکتر شریعتی واقع در منطقه 22 تهران مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط به 5 و 6 تیر ماه AWT IMAGE صورتجلسه
ارائه خدمات درمانی مددجویان کمپ شفق مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط به 24 خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه
فروش آهن آلات بیمارستان سینا مزایده عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه 
خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور مدیریت فنی  مناقصه عمومی دومرحله یی  آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید غذای و هتلداری هتل اسپادانای مشهدمقدس مناقصه عمومی دومرحله یی  آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خودرو سواری معاونت غذا و دارو مناقصه عمومی دومرحله یی  آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خودرو سواری معاونت بهداشت  مناقصه عمومی دومرحله یی  آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
ایاب و ذهاب و خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر مناقصه عمومی دومرحله یی  آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
ایاب و ذهاب و خودرو سواری دانشکده پرستاری و مامایی  مناقصه عمومی دومرحله یی  آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
نگهداری فضای سبز معاونت دانشجویی مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید اقلام مواد غذایی معاونت دانشجویی مناقصه عمومی یک مرحله یی آگهی مناقصه و مزایده مربوط به سوم و دهم خرداد ماه AWT IMAGE صورتجلسه 
واگذاری امور تاسیسات ساختمان حافظ مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دومرحله یی  AWT IMAGE AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم

واگذاری خدمات و نظافت ساختمان حافظ مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

مناقصه عمومی دومرحله یی  AWT IMAGE AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول و دوم
خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی معاونت بهداشت  مناقصه عمومی دومرحله یی  AWT IMAGE AWT IMAGE صورتجلسه مرحله اول  و دوم

دفعات مشاهده: 116881 بار   |   دفعات چاپ: 2631 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 191 بار   |   0 نظرCAPTCHA