معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
شرح وظایف کارشناسان ستاد تجهیزات پزشکی : اداره تجهیزات پزشکی با بهره گیری از کارشناسان مجرب تجهیزات پزشکی با آگاهی از نقش مهمی که تجهیزات پزشکی در سلامت و حفظ جان بیماران و کاربران دارد ، از طریق کارشناسی و بهره گیری از توان تخصصی متخصصین و در حدود قوانین و مقررات از طریق نظارت بر روند خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز ، با کیفیت و ایمن و با قیمت مناسب جهت مراکز درمانی به کار می‌بندد و در اجرای کلیه وظایف محوله در چارچوب آیین نامه تجهیزات پزشکی ،حمایت از تولیدات داخلی استاندارد و دارای تاییدیه را در اهم فعالیت‌های خود قرارمی ‌دهد
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید