مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- رزرو سالن جهت برگزاری مراسم ها و همایشها
رزرو سالن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لطفا جهت رزرو سالنها با شماره 81633223 جناب آقای میرخانی تماس حاصل فرمایید.

********************

« برنامه سالنها »00

ایام هفته

G5 G6 G7 آمفی تئاتر     اجلاس طبقه 9 سلف B1

شنبه

96/05/21

ستاد نوآوری

کارگاه آموزشی

15 - 9

یکشنبه

96/05/22

مدیریت دفتر فنی

دوره آموزشی برق اتاق عمل

12 - 10

دو شنبه

96/05/23

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

سه شنبه

96/05/24

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

معاونت تحقیقات و فناوری

جلسه رنکینگ

16 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

چهارشنبه

96/05/25

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

مدیریت توسعه

آموزش مدیران بیمارستانهای کشور

17 - 8

پنج شنبه

96/05/26

معاونت توسعه

مجمع خیرین کشور

30/13 - 8

جمعه

96/05/27

گروه روانپزشکی بیمارستان روزبه

افتتاحیه اولین پروژه کلینیکهای حافظه در کشور

14 - 7

گروه روانپزشکی بیمارستان روزبه

افتتاحیه اولین پروژه کلینیکهای حافظه در کشور

14 - 7

گروه روانپزشکی بیمارستان روزبه

افتتاحیه اولین پروژه کلینیکهای حافظه در کشور

14 – 7

------------------------

آماده سازی سلف برای قرنطینه طراحی سئوال


« مشخصات سالنها »

سالن آمفی تئاتر  کارگاه G5
 
 کارگاه G6 سالن اجلاس فضای نمایشگاهی سلف سرویس
گنجایش 650 نفر گنجایش 40 نفر کنجایش 70 نفر گنجایش 120 نفر 80متر مربع گنجایش 250 نفر
اجاره هر روز 5 میلیون تومان+20% خدمات اجاره هر روز 1 میلیون تومان+ 20%خدمات اجاره هر روز 1میلیون دویست هزار تومان+20%خدمات اجاره هر روز دو میلیون تومان متری80هزار تومان+20%خدمات

اجاره هر روز 2 میلیون

تومان

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2055.2941.fa
برگشت به اصل مطلب