مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- رزرو سالن جهت برگزاری مراسم ها و همایشها
رزرو سالن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لطفا جهت رزرو سالنها با شماره 81633223 جناب آقای میرخانی تماس حاصل فرمایید.

********************« مشخصات سالنها »

سالن آمفی تئاتر  کارگاه G5
 
 کارگاه G6
کارگاه G7                            
سالن اجلاس فضای نمایشگاهی سلف سرویس                               

گنجایش 650 نفر

گنجایش 40 نفر

گنجایش 70 نفر

گنجایش 35 نفر

گنجایش 120 نفر
80متر مربع گنجایش 250 نفر
اجاره هر روز 6 میلیون تومان+25% خدمات اجاره هر روز 1 میلیون تومان+ 25%خدمات اجاره هر روز 1میلیون دویست هزار تومان+25%خدمات اجاره هر روز 1میلیون تومان+25% خدمات اجاره هر روز دو میلیون تومان +25% خدمات متری85هزار تومان+25% خدمات

اجاره هر روز 2 میلیون

تومان+ 25% خدمات

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2055.2941.fa
برگشت به اصل مطلب