مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- اخبار
برگزاری جلسه آموزشی سامانه CMMS در بیمارستان بهرامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | 
با توجه به اجرائی شدن فاز نهایی سامانه cmms و اجرائی شدن در واحد های تابعه دانشگاه ، جلسه آموزش برای استفاده از سامانه مذکور برای کاربران معرفی شده در روز سه شنبه 1397/1/28 در سالن اجتماعات بیمارستان بهرامی با حضور دکتر رفعتی مدیر بیمارستان ، مهندس ملا محمد مسئول تاسیسات و سرپرستاران بخش های بیمارستان و با حضور کارشناس دفتر فنی دانشگاه مهندس خضایی برگزار شد.
در این جلسه ضمن آموزش استفاده از این نرم افزار و پرسش و پاسخ برای رفع ابهامات کاربران ، آقای دکتر رفعتی افزود: اجرائی شدن این سامانه منوط به همکاری کامل پرسنل بیمارستان می باشد و با امید به خدا طی چند روز آینده این سامانه بطور کامل در بیمارستان اجرا خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=7.977.4369.fa
برگشت به اصل مطلب