مدیریت امور حقوقی- اخبار مدیریت
جلسه هیات مرکزی داوری سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
در راستای رفع مشکلات موقوفات درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مورخ 27/04/97 جلسه هیات مرکزی داوری سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور جناب آقای محمدزاده رئیس اداره کل اوقاف استان تهران، آقای گلزاری معاون حقوقی سازمان اوقاف کشور، آقای شهیدی مدیر حقوقی اداره کل اوقاف استان تهران، آقای حسنی مدیر حقوقی سازمان اوقاف کشور، آقای دکتر نصیری مدیر کل موسسات خیریه و خیرین معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، آقای قهستانی
 
  مشاور حقوقی معاون توسعه دانشگاه، آقای حسینی نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر امور حقوقی دانشگاه و خانم سعادت رئیس اداره خیرین و اوقاف معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه تشکیل گردید و مصوباتی در راستای احیای موقوفات مذکور به تصویب هیات داوری رسید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=6.2235.4652.fa
برگشت به اصل مطلب